• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Monthly Archives: Septembar 2014

Mirovni skup Ženski karavan mira održan u Sarajevu

U petak, 19. septembra 2014. godine u Sarajevu, oko 150 aktivistkinja iz 12 gradova Bosne i Hercegovine je učestvovalo u mirovnom skupu sa ciljem da ukažu na isključenost žena iz procesa izgradnje mira, tranzicijske pravde i zajedničke kulture sjećanja. Učesnice skupa sastale su se ispred zgrade Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i krenule u mirnu šetnju

Strateški plan fondacije Udružene žene Banja Luka 2015 – 2017

Fondacija Udružene žene Banja Luka (UŽBL) osnovana je u avgustu 1996.g. u Banja Luci, Bosna i Hercegovina, sa osnovnim ciljem rada na zaštiti i promociji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova u privatnoj i javnoj sferi života. Želeći da unaprijedimo kapacitete za održivost i efikasnije delovanje, UŽBL je provela organizacijsku i programsku evaluaciju uz pomoć

Monitoringom pravosuđa do spolone i rodne jednakosti u Bosni i Hercegovini

Analiza praćenja krivičnih postupaka u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH je rezultat praćenja postupaka pred 10 opštinskih i kantonalnih sudova u Federaciji BiH i 8 osnovnih i okružnih sudova u Republici Srpskoj, u periodu od 1. marta 2013. godine do 24. februara 2014. godine. Monitoring su provele Fondacija

Napredna radionica sa kandidatkinjama na opštim izborima u bih 2014

Dvadeset i pet kandidatkinja iz devet političkih partija uzelo je učeše u naprednoj radionici ,,Izgradnja kapaciteta kandidatkinja na Opštima izborima 2014.” koju su u periodu od 6. do 8. septembra u Neumu organizovali Fondacija Udružene žene i Helsinški parlament građana Banja Luka. Radionica je imala za cilj edukaciju kandidatkinja u pogledu javnog nastupa uključujući javnu