• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Monthly Archives: Oktobar 2014

Međunarodni protokol o dokumentovanju i istraživanju seksualnog nasilja u sukobima

Osnovna svrha Međunarodnog protokola o dokumentovanju i istraživanju seksualnog nasilja u sukobima jeste da promoviše preuzimanje odgovornosti za zločine seksualnog nasilja po međunarodnom pravu. To se ostvaruje uspostavljanjem osnovnih principa za dokumentovanje seksualnog nasilja kao zločina po međunarodnom pravu, na osnovu prikupljenih uspješnih rezultata sa terena. Protokol nije obavezujućeg karaktera za države. Bolje je reći da služi

INICIJATIVA “GRAĐANKE ZA USTAVNE PROMJENE”

U okviru projekta ,,Žena i pravo danas”, partnerske organizacije Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija Udružene žene Banja Luka su, u saradnji sa Transkulturno psihosocijalno obrazovnom fondacijom (TPO Fondacijom) i njihovim projektom ,,Doprinos ustavnoj reformi u BiH – Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici” pokrenuli su inicijativu ,,Građanke za ustavne promjene”, koja

PREDSTAVLJENA INICIJATIVA ,,GRAĐANKE ZA USTAVNE PROMJENE”

Inicijativa ,,Građanke za ustavne promjene” u utorak, 08. oktobra, je u Sarajevu predstavila dokument pod nazivom ,,Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive”. Dokument su predstavile članice Inicijative, Gordana Vidović ispred nevladine organizacije Budućnost Modriča, Lajla Zaimović-Kurtović, ispred TPO Fondacije i Besima Borić, ispred TPO Fondacije, a Inicijativa