• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Monthly Archives: Januar 2016

Utvrđivanje prioriteta Programske platforme 2016-2018 za FBiH

22. januara 2016. godine u Sarajevu, Fondacija Udružene žene Banja Luka je u saradnji sa NVO Medica Zenica i Sarajevskim otvorenim centrom organizovala radni sastanak na kojem su učestvovale/i predstavnice/i organizacija civilnog društva, članice Komisije za ravnopravnost polova Predstavničkog doma Federacije BiH i članice Kluba parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Cilj sastanka je bio