• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Monthly Archives: Maj 2016

Prvi trening izgradnje kapaciteta volonterki

U subotu 21. maja 2016. godine u prostorijama Doma Omladine Banja Luka održan je prvi trening izgradnje kapaciteta volonterki Fondacije Udružene žene Banja Luka na polju ženskih ljudskih prava.   Uz dobru atmosferu i izvrsne vještine trenerice, volonterke su imale http://www.laviagraes.com/viagra-precio-mexico-d.f priliku da slušaju više o istorijskom razvoju pokreta za ženska ljudska prava, stanju po

Saradnja vladinih institucija i organizacija sa ženskim NVO u cilju implementacije Istanbulske konvencije

Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka u saradnji sa Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti polova, Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine i Agencijom za ravnopravnost polova Ministarstva za ljudska prava i izbeglice, uz finansijsku podršku Evropske Unije i Fondacije Kvinna till Kvinna iz Švedske, organizovala je međunarodnu konferenciju „Saradnja vladinih institucija i organizacija sa ženskim nevladinim organizacijama u