• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Monthly Archives: August 2016

Mlade političarke osnažene za Lokalne izbore 2016

Fondacija Udružene žene Banja Luka je od 27-30. avgusta 2016. u Neumu je organizovalatematsku radionica pod nazivom “Jačanje aktivizma mladih političarki tokom predizbornog procesa i unutar političkih partija u Republici Srpskoj,Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu BiH koju organizuje Fondacija Udružene žene Banja Luka. Na radionici su 24 kandidatkinje iz različitih političkih partija u