• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Monthly Archives: Novembar 2016

Resursni paket za akciju – Kampanja 16 Dana aktivizma u 2016. godini

Resursni paket za akciju u okviru Kampanje 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja za 2016. godinu je pripremio Centar za globalno liderstvo žena (CGWL), sa Univerziteta Rutgers, New Jersey, SAD, koji koordinira Kampanju 16 Dana aktivizma na globalnom nivou od 1991. godine. Materijali u okviru paketa služe kao resursi za organizacije civilnog društva, ženske

Zajednički kalendar aktivnosti za Kampanju 16 Dana aktivizma u 2016. godini

Fondacija Udružene žene Banja Luka je koordinirala pripremu zajedničkog kalendara aktivnosti za Kampanju 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini za 2016.godinu. Kalendar donosi pregled akcija i događaja koje će provesti 24 organizacije civilnog društva, ženske grupe, vladine institucije i međunarodne organizacije u periodu od 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv