• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Monthly Archives: Januar 2017

Jačanje aktivizma političarki na lokalnom nivou unutar političkih stranaka u BIH

Od 28-30. januara 2017. godine je održana tematska radionica pod nazivom: “Jačanje aktivizma političarki na lokalnom nivou unutar političkih stranaka u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriku BiH”, u organizaciji Fondacije Udružene Žene Banja Luka. Učesnice radionice su bile predstavnice svih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, predstavnice zakonodavnih organa vlasti u