• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

All posts by admin

Doprinos izvještaju o napretku BiH u 2014. godini

Na osnovu poziva Delegacije Evropske komisije u BiH za doprinos nevladinih organizacija i civilnog društva u izradi Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Fondacija „Udružene žene“ je pripremila i poslala pismeni podnesak koji se fokusira na stanje ženskih ljudskih prava u odnosu na ispunjenje političkih kriterija, ekonomskih i socijalnih prava, te informacijskih

KONFERENCIJA “PRIORITETI I AKCIJE ZA UNAPREĐENJE UČEŠĆA ŽENA U POLITIČKOM ODLUČIVANJU U BIH”

U periodu od 21. do 23. marta 2014. godine na Jahorini, Fondacija Udružene žene Banja Luka organizuje trodnevnu konferenciju pod nazivom„Prioriteti i akcije za unapređenje učešća žena u političkom odlučivanju u Bosni i Hercegovini.“ Cilj Konferencije je da predstavi i obezbjedi prostor za diskusiju o preporukama CEDAW Komiteta na četvrti i peti kombinovani izvještaj o

ODRŽAN SASTANAK INICIJATIVE “GRAĐANKE ZA USTAVNE PROMJENE”

Prvi u nizu sastanaka Inicijative ,,Građanke za ustavne promjene” u ovoj godini održan je u periodu od 3. do 5. februara u Fojnici, na kom su učešće uzele predstavnice deset organizacija, članica Inicijative. Na sastanku je bilo riječi o strategiji dalje akcije zagovaranja ,,Platforme ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz

NAJAVA – RADIONICA “MOGUĆNOSTI UMREŽAVANJA I SARADNJE KLUBA PARLAMENTARKI U PARLAMENTU FEDERACIJE BIH I ŽENSKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA U BIH”

U periodu od 12. do 13. februara 2014. godine, u Hotelu “EKO-FIS” Vlašić, Fondacija “Udružene žene” Banja Luka organizuje radionicu pod nazivom“Mogućnosti umrežavanja i saradnje Kluba parlamentarki Parlamenta Federacije BiH i ženskih nevladinih organizacija u BiH.” Cilj radionice je kreiranje mogućnosti saradnje i zajedničkog djelovanja aktivistkinja ženskih nevladinih organizacija iz BiH i članica Kluba parlamentarki