• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

All posts by admin

Preduzimanje zajedničkih inicijativa za unapređenje položaja žena

U srijedu, 06. septembra 2017. godine smo odžale sastanak sa predstavnicama Ministarstva porodice, omladine i sporta, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministrstva pravde na kom smo razgovarile o značaju podrške od strane subjekata zaštite ženama i djeci koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje za vrijeme sudskih postupaka, te o preduzimanju zajedničkih inicijativa kako bi se njihov

Sastanak sa ombudsmenom za ljudska prava BIH

U četvrtak, 31. avgusta 2017. godine su predstavnice Fondacije Udružene žene Banja Luka održale sastanak sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava BiH, kancelarija u Banja Luci, na kojem smo razgovarali o preprekama u primjeni Zakona o zabrani diskriminacije BiH, postojećim preporukama Institucije ombudsmena na polju zaštite od diskriminacije i saradnji na projektu “Zaštita žena od

Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – od zakona do stvarne ravnopravnosti.

Fondacija Udružene žene provodi projekat „Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – od zakona do stvarne ravnopravnosti“ sa ciljem unapređenje zaštite žena žrtava polne/rodne diskriminacije kroz efikasniju primjenu Zakona o zabrani diskriminacije BiH. Kroz ovaj program pružamo informacije o mehanizmima zaštite i senzibilisanu pravnu pomoć za žene koje su izložene polnoj/rodnoj diskriminaciji. Projekat se provodi u

Sastanak sa predsjednikom CEST-a Republike Srpske

Predstavnice Fondacije Udružene žene Banja Luka, Nada Golubović, Alkesndra Petrić i Gorica Ivić su 10. jula 2017. godina održale sastanak sa gospodinom Tomislavom Čavićem, direktorom Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske. Razgovarali smo o budućoj saradnji između Centra i Fondacije Udružene žene u cilju organizovanja edukacija sudija i tužilaca koje će se fokusirati

Potpisan Aneks na Protokol o saradnji u regiji Banja Luka

U okviru obilježavanja 26. juna, Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, danas je u Banja Luci potpisan Aneks na Protokol o međusobnoj saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima/kinjama u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela rodno zasnovanog nasilja, kojim su se centri za socijalni rad iz Kozarske Dubice, Srpca, Laktaša,

Diskriminacija trudnica, porodilja, majki i samohranih majki

Fondacija Udružene žene Banja Luka je u saradnji sa UG “DRIP” iz Banja Luke 21. juna 2017. godine u mjesnoj zajednici Kočićev Vijenac organizovala javnu tribinu pod nazivom “Diskriminacija trudnica, porodilja, majki i samohranih majki”. Na tribini je pravna savjetnica Lana Jajčević navela primjer teško dokazive diskriminacije mlade majke, radnice u jednom trgovačkom preduzeću. „Nakon