• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Berlin – održana konferencija WAVE (Women Against Violence Europe)

U periodu od 19 -21. oktobra 2016. godine u Berlinu održana je konferencija WAVE (Women Against Violence Europe) mreže pod nazivom: Step Up! Europe – Unite to end violence against women and their children. Tim povodom pravna savjetnica Zvijezdana Marković je predstavljala Fondaciju Udružene Žene Banja Luka i prisustvovala raznovrsnim sesijama na temu: primjene Istanbulske konvencije, prevencije femicida, podizanja standarda u pružanju usluga žrtvama nasilja u porodici i odgovornosti države prema međunarodnim dokumentima koji se bave zaštitom žena od svih oblika nasilja.

Share Button