• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Category Page: Nekategorisano

Održana sjednica Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici

Održana sjednica Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici

25. mart 2015

Na sjednici Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici Republike Srpske, Nada Golubović predsjednica Upravnog odbora Fondacije „Udružene žene“ Banja Luka je uručila Jasmini Davidović, novoj ministarki porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske Osnovnu studiju usklađenosti zakonodavstva BiH sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici i Indikatore za praćenje primjene odredbi ove Konvencije.

Na sjednici je razmatran Izvještaj o radu Savjeta za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici Republike Srpske za 2014. godinu koji je usvojila Vlada Republike Srpske na sedmoj sjednici, održanoj 12. februara 2015. godine.

Jedna od tačaka dnevnog reda se odnosila na upoznavanje sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici RS, gdje su članice i članovi Savjeta razmatrali Nacrt i dali svoje mišljenje.
Ivanka Marković, predsjednica Savjeta i profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci je istakla veoma važnu ulogu Savjeta u postupku predlaganja i donošenja zakonskih propisa u vezi sa nasiljem u porodici kao i učestvovanje u aktivnostima i radu na sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici.

Savjet je usvojio Plan rada Savjeta za 2015. godinu, sa fokusom na razmatranje i davanje mišljenja na zakonske propise u oblasti nasilja u porodici, organizovanje okruglih stolova u cilju osnaživanja subjekata zaštite u primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici RS i unapređivanje saradnje istih.

Na prijedlog Nade Golubović, Savjet će se sastati sa predstavnicama nevladinih organizacija koje pružaju pomoć i podršku ženama i djeci žrtvama nasilja u sigurnim kućama u Republici Srpskoj, kako bi imale mogućnost da izlože probleme koji su na terenu a tiču se tretmana žena žrtava porodičnog nasilja.

  • 1
  • 2