• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Category Page: Novosti

Sigurna kuća Banja Luka na Sajmu za djecu i porodicu

Sigurna kuća Banja Luka je od 20-21. maja 2017. godine na Sajmu za djecu i porodicu u dvorani Borik izložila proizvode od stakla i drveta (kutije za nakit, satovi, stoličice, vaze, zdjele, držači za olovke, podmetači, kućice za ptičice) koji su nastali u okviru radno okupacione terapije sa ženama i djecom koji su preživjeli nasilje u porodici. Djeca posjetioci su imali mogućnost da crtaju i pišu poruke za djecu iz Sigurne kuće, a zauzvrat su od naše šminkerice Nine dobili besplatno oslikavanje lica po želji.

Euro Express pruža besplatne usluge svim sigurnim kućama u BiH

Fondacija Udružene žene Banja Luka se zahvaljuje kompaniji Euro Express na prepoznavanju potrebe za uspostavljenjem saradnje sa sigurnim kućama u BiH kao prvim izborom za početak najavljenih aktivnosti obilježavanja 10 godina svog rada. Omogućavanje korištenja besplatnih usluga Euro Expressa ima za cilj bezbjedan put svih pošiljki, čime će se povećati stepen zaštite podataka, a prije svega zaštite identiteta osoba koje su preživjele nasilje.
Koordinatorica Sigurne kuće u Banja Luci, Amela Bašić Tomić je na konferenciji za štampu održanoj povodom desetogodišnjice Euro Expressa izjavila: „Sa dolaskom u sigurnu kuću počinje čitav niz procedura u cilju zaštite naših korisnica. Takođe oni dolaze sa tek nešto komada odjeće i možda osnovnim ličnim dokumentima. Sva ostala procedura preuzimanja garderobe, preostalih dokumenata i svega potrebnog dolazi kasnije. U zavisnosti od finansijskih sredstava mi omogućavamo da se te stvari prenose, tako da postojanje mogućnosti za ovakvom vrstom usluga je svakako velika jer se žene i djeca u sigurnim kućama zadražavaju do 6 mjeseci uz mogućnost produženja na dodatnih godinu dana”.

Diskriminacija žena sa invaliditetom na osnovu roda/pola

U ponedjeljak 24. aprila 2017. godine u prostorijama mjesne zajednice Centar u Banja Luci, održana je javna tribina pod nazivom: “Diskriminacija žena sa invaliditetom na osnovu roda/pola” u organizaciji Fondacije Udružene Žene Banja Luka.
O diskriminaciji žena sa invaliditetom u BiH govorila je magistrica sociologije Tanja Mandić Đokić, a o mogućnostima zaštite njihovih prava kroz primjenu Zakona o zabrani diskriminacije BiH govorila je pravnica aktivistkinja Ana Kotur.
Fondacija Udružene Žene Banja Luka je promovisala besplatnu pravnu pomoć koja će se pružati ženama žrtvama rodne/polne diskriminacije. Javna tribina se održava u okviru projekta „Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – od zakona do stvarne implementacije“ koji finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Održana Konferencija “Pristup pravdi i zaštiti za žene i djecu preživjele zasnovano nasilje u BiH”

U Sarajevu je 21. marta 2017. godine je održana Konferencija “Pristup pravdi i zaštiti za žene i djecu preživjele zasnovano nasilje u BiH”na kojojo je predstavljena Analiza praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini, te preporuke za unapređenje politika osnaživanje rada ključnih subjekata zaštite u cilju poboljšanja odgovora nadležnih institucija na nasilje nad ženama i kažnjavanja počinitelja nasilja.
Monitoring pravosuđa u slučajevima rodno zasnovanog nasilja sprovode organizacije civilnog društva s dugogodišnjim iskustvom u prevenciji i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja u BiH, a uz podršku Fondacije Kvinna till Kvinna: Fondacija Udružene žene Banja Luka i Centar za pravnu pomoć ženama iz Zenice, u saradnji sa Fondacijom Lara (Bijeljina), Budućnost (Modriča), Most (Višegrad) i Žena BiH (Mostar).

Potpisan Protokol za regiju Bijeljina

Fondacija Udružene žene Banja Luka u saradnji sa Vive žene Tuzla, Medica Zenica i ACED Banja Luka je 15. marta 2017. godine u Bijeljini potpisala Protokol o međusobnoj saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške preživjelim svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela rodno zasnovanog nasilja na području koje pokrivaju Okružni sud i Okružno tužilaštvo u Bijeljini.
Potpisivanje Protokola je aktivnost u sklopu projekta „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH” koji finansira Evropska unija.

Kampanja„ZAPOSLENJEM PREKIDAMO ZAČARANI KRUG NASILJA“ urodila plodom

Fondacija Udružene žene Banja Luka Vas je krajem februara 2017. godine pokrenula kampanju „ZAPOSLENJEM PREKIDAMO ZAČARANI KRUG NASILJA“ u toku koje bi zainteresovani poslodavci omogućili zapošljavanje jedne žene koja je preživjela nasilje u porodici. Kampanja je imala za cilj uključivanje javnog sektora, kao i privrednih i privatnih poslodavaca u zapošljavanje žena. Ovdje se mislilo na žene koje koriste posebnu mjeru podrške u Sigurnoj kući (skloništu za žene i djecu žrtve nasilja u porodici). Pismo poziva je upućeno na 40 adresa institucija, preduzeća i kompanija u Banjaluci. Međutim, niko od njih nije ponudio radno mjesto ženama žrtvama nasilja, osim rukovodstva pekare „Žitopeka“.
Fondacija Udružene žene se ovim putem zahvaljuje preduzeću „Žitopeka“ koji su prepoznali potrebu zapošljavanja žena koje su preživjele nasilje u porodici. Omogućavanjem četiri radna mjesta će se obezbijediti egzistencija za ukupno 11 osoba koje će započeti novi život bez nasilja. Vjerujemo da će i ostale kompanije slijediti primjer društveno odgovornog poslovanja.