• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Category Page: Novosti

HUMANITARNA PREDSTAVA

U sklopu 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja 10. decembra 2017. godine u Narodnom pozorištu Republike Srpske Fondacija Udružene žene i Art Klub Prostor su organizovali humanitarnu predstavu pod nazivom “Moj čovjek”. Predstava nosi snažnu poruku protiv nasilja nad ženama i slikovito predstavlja život žena koje imaju iskustvo partnerskog nasilja.

Nakon predstave sa pozornice se prisutnima obratila Amela Bašić Tomić koordinatorica Sigurne kuće Banja Luka koja je još jednom skrenula pažnju da nasilje prema ženama i djeci nije samo problem preživjelih već problem cijelog društva te je sve prisutne pozvala da, u skladu sa mogućnostima, doniraju sredstva za ekonomsko osnaživanje žena sa iskustvom nasilja.

Prikupljena sredstva su namjenjena Fondu za ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja.

Medijske aktivnosti u okviru 16 dana aktivizma

Aktivistkinje Fondacije Udružene žene promovišu kampanju pod nazivom  “Za siguran život bez nasilja – Reaguj” gostujući u TV i radio emisijama, javnim saopštenjima putem press konferencije, davanjem izjava za web portale i štampane medije.
U sklopu kampanje producirale smo dva videa koje promovišemo putem socijalnih mreža  i elektronskih medija, te na javnim događajima koji su posvećeni ravnopravnosti polova i zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja.
Video koji ima za cilj da promoviše prava žena sa iskustvom nasilja se prikazuje u Cineplexx-u Palas u Banja Luci i Cinema City-ju u Sarajevu u toku kampanje.

 

ULIČNA AKCIJA I PRESS KONFERENCIJA U BRČKO DISTRIKTU BIH

Fondacija Udružene žene u partnerstvu sa Udruženjem građana Vive Žene iz Tuzle realizuje projekat pod nazivom “Osnaživanje prevencije i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Brčko Distriktu BiH” koji je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – UN Women BiH. Projekat ima za cilj da poboljša uslove za koordinisan rad, prevenciju i borbu protiv nasilja prema ženama i djevojčicama i rodno zasnovanog nasilja u Brčko Distriktu BiH.

U okviru projekta, a u saradnji sa Udruženjem GENDER Brčko povodom 16 Dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja realizovana je ulična akcija i press konferencija. Na uličnoj akciji je distribuisana informativna brošura koja je kreirana sa ciljem da građane i građanke upozna sa pravima žena koje imaju iskustvo nasilja u Brčko distriktu BiH.

udruzene,zene

udruzenezene

udruzenezene0

udruzenezene,

PREDSTAVLJANJE ANALITIČKOG IZVJEŠTAJA

Predstavnice Fondacije Udružene žene i Centra za ženska prava iz Zenice su na konferenciji
„Borba za rodnu ravnopravnost u sudnici“ predstavile rezultate Analize praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini.
Konferenciju je držana u u Hotelu “Bristol” u Sarajevu a organizovana je od strane Udruženje žena sudija u BiH, uz podršku Misije OSCE-a u BiH.
Ova tema je okupila veliki broj predstavnika/ica pravosudne i akademske zajednice, međunarodnih organizacija i civilnog društva.

24799301_10155286840068403_2924095022118706219_o

 

24210547_10155286840313403_5028215221281818037_o

Radionica na Filozofskom fakultetu u Banja Luci

Na Filozofskom falkultetu u Banja Luci predstavnici Udruženja studenata psihologije su organizovali projekciju filma i diskusiju na temu rodnih stereotipa i uticaja istih na nasilje prema ženama. Predstavnica Fondacije Udružene žene je prisutnim studentima i studenticama prezentovala rad Fondacije i aktivnosti koje se realizuju povodom 16 dana aktivizma.

Udruzene zene, BL

Udruzene zene

Diskriminacija žena na osnovu roda/pola u oblasti socijalne zaštite

Žene tradicionalno u domaćinstvu njeguju djecu, bolesne, stare i iznemogle a primanja iz socijalne zaštite koja su namjenjena za ove svrhe se tradicionalno isplaćuju na muškarce “nosioce domaćinstva”.
Zaključeno je na javnoj tribini koju smo održale 25. novembra u OŠ Petar Kočić u Kolima.
Javna tribina se realizuje u okviru projekta “Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – Od zakona do stvarne implementacije” koji finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Udruzene zene (2)

Udruzene zene (3)

Udruzene zene (4)