• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Category Page: Novosti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Banja Luka 20.04.2018.

Sigurna mreža BiH, mreža 22 nevladine organizacije koje se bave problematikom nasilja nad ženama i nasilja u porodici i u čijem sastavu djeluju Sigurne kuće, skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u porodici najoštrije osuđuje izjavu poslanika Nikole Lovrinovida na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH održanoj 18.04.2018. godine povodom rasprave o donaciji sredstava vlade Norveške za tehničku pomoć Sigurnim kućama.

Tom prilkom je pomenuti Nikola Lovrinovid izjavio da “sigurne kuće služe za pranje novca, te da je do tog zaključka došao na osnovu svog petogodišnjeg iskustva kao direktor Centra za socijalni rad”.

Želimo napomenuti da ovakve izjave idu na štetu više hiljada žena i djece koje su u periodu postojanja sigurnih kuća dobile stručnu pomoć i podršku, prošle proces rehabilitacije i nakon izlaska iz Sigurne kuće započele novi život bez nasilja. Ovakva izjava ne doprinosi smanjenju nasilja u porodici i nasilja nad ženama obzirom da podaci svih relevantnih institucija i nevladinog sektora ukazuju na trend porasta prijavljenih slučajeva nasilja u BiH. Želimo napomenuti da je Bosna i Hercegovina potpisnica Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama čime se obavezala da će osigurati sveobuhvatnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja, sprečiti svako nasilje prema ženama i dosljedno i efikasno kazniti počinioce nasilja. Prema poslednjem izvještaju UN Women svaka druga žena je preživjela neki od oblika nasilja u porodici, a u toku prošle godine smo svi bili svjedoci najekstremnijih vidova nasilja koji su posljedicu imali smrtni ishod žena, žrtava nasilja.

Osam nevladinih organizacija u čijem sastavu djeluju sigurne kudć u BiH iza sebe imaju više od dvadeset godina iskustva na pružanju direktne asistencije ženama i djeci žrtvama nasilja, te su prve pokrenule pitanje kreiranja zakonskih rješenja kojima bi se regulisala oblast nasilja u porodici. Kroz preventivne programe smo dale doprinos u podizanju javne svijesti o nasilju nad ženama i nasilju u porodici što je doprinjelo osnaživanju žrtava da prijave nasilje nadležnim institucijama sistema.

Posebnu zabrinutost u spornoj izjavi izražavamo što poslanik Lovrenović govori iz pozicije bivšeg direktora jednog od centara za socijalni rad imajući u vidu trend povećanja problema, blagu kaznenu politiku počinilaca koja se svodi na novčane ili uslovne kazne, povećanje broja femicida i značaj pomoći u procesu oporavka koji žene i djeca dobijaju kroz korištenje podrške u sigurnim kućama.

Sve nevladine organizacije u čijem sastavu djeluju sigurne kuće imaju razvijenu multisektorsku saradnju sa institucijama za postupanje u slučajevima nasilja u okviru usvojenih protokola potpisanim na različitim nivoima, te ovu izjavu tumačimo kao pojedinačno istupanje. Iz tih razloga tražimo izvinjenje poslanika Nikole Lovrinovića koji je svojom izjavom uvrijedio sve aktivistice nevladinih organizacija čime doprinosi minimiziranju ovog velikog društvenog problema.

Kao nekadašnji državni službenik a sada izabrani funkcioner, imenovani poslanik, ako je imao saznanja o “pranju novca” i sličnim zakonom zabranjenim koruptivnim radnjama koje predstavljaju krivično djelo, imao je zakonsku obavezu da to prijavi nadležnim službama i inicira istragu. U protivnom, nije na odgovoran način radio svoj posao. Korištenje ovakve argumentacije i vokabula predstavlja klevetu i kršenja zakona, posebno ako dolazi od narodnog zastupnika od koga se ne očekuje da sa skupštinske govornice vrijeđa građane nego da štiti njihova prava.

Upravni odbor Sigurne mreže BiH

*Mrežom upravlja Upravni odbor kojeg čine sljedede članice: Fondacija lokalne demokratije – Sarajevo; Vive Žene – Tuzla; Žena BiH – Mostar; Žene ženama – Sarajevo; Žene sa Une – Bihad, Udružene žene – Banja Luka, Bududnost – Modriča i Lara – Bijeljina.

 

 SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI I POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI U BRČKO DISTRIKTU BIH

U Brčko distriktu BIH je 24. aprila 2018. godine u organizaciji Fondacije Udružene žene Banja Luka svečano potpisan Protokol o saradnji i postupanju u slučaju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Brčko distriktu BiH. Potpisnici Protokola su: Tužilaštvo Brčko distrikta BiH; Policija Brčko distrikta BiH; Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Vlade Brčko distrikta BiH; Odjeljenje za obrazovanje, Vlade Brčko distrikta BiH; JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikta BiH; Udruženje aktivnih žena „GENDER“ Brčko distrikt BiH i BH Novinari, Klub novinara Bosanska Posavina u Brčko distriktu BiH.

Potpisivanju protokola prethodilo je otvaranje adaptirane kancelarije za rad sa žrtvama nasilja u porodici u Pododjeljenju za socijalnu zaštitu lokalne Vlade, koju su otvorili David Saunders, predstavnik UN Women BiH i Johan Norqvist, prvi sekretar Ambasade Švedske u BiH.

Protokol je nastao u okviru projekta “Osnaživanje prevencije i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Brčko Distriktu BiH” kojeg provode organizacije Udružene žene Banja Luka i Vive žene Tuzla, a u okviru UN Women projekta „Standardi i angažman za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini“, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Ulična akcija i Press konferencija u Brčko distriktu BiH

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, Fondacija Udružene žene je u saradnji sa Udrženjem aktivnih žena GENDER iz Brčkog održala Press konferenciju i uličnu akciju na kojoj su dijelile promotivne materijale koji sadrže informacije o pravima žena sa iskustvom nasilja u Brčko distriktu BiH.
Predstavnice GENDER-a su medije informisale o aktivnostima koje se u okviru projekta „Osnaživanje prevencije i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Brčko Distriktu BiH” podržanom od strane UN Womena BiH, realizuju u cilju unapređenja položaja žena koje su preživjele nasilje, te najavile potpisivanje Protokola o saradnji i postupanju u slučaju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Brčko distriktu BiH.

KAMPANJA “ZAPOSLENJEM PROTIV NASILJA”

Fondacija Udružene žene Banja Luka povodom dolazećeg 8. marta već drugu godinu realizuje kampanju „ZAPOSLENJEM PREKIDAMO ZAČARANI KRUG NASILJA“ i poziva sve zainteresovane poslodavce da omoguće zapošljavanje najmanje jedne žene koja je preživjela nasilje u porodici. Kampanja ima za cilj uključenje predstavnika javnog sektora, kao i privrednih i privatnih poslodavaca u zapošljavanje žena koje koriste posebnu mjeru podrške u Sigurnoj kući, skloništu za žene i djecu žrtve nasilja u porodici. Pismo poziva je upućeno na adrese 30 poslodavaca u javnom, privrednom i privatnom sektoru u Banjaluci, a ishod i mogućnost za realizaciju zaposlenja u toku 2018. godine će biti objavljena povodom predstojećeg osmomartovskog praznika. Poziv možete pronaći OVDJE

Prošle godine na poziv Fondacije se odazvala samo kompanija Žitopeka koja je u svojoj fabrici zaposlila četiri žene koje su se tada nalazile u fazi pronalaska izlazne strategije u Sigurnoj kući. Zapošljavanjem četiri žene koje su preživjele nasilje su se stvorile mogućnosti za početak samostalnog života bez nasilja sa svojom djecom. Zapošljavanjem četiri žene je riješena izlazna strategija za 11 osoba, tačnije žena koje su imale jedno ili dvoje djece. Zapošljavanjem četiri žene je za sedmoro djece omogućeno pravo na normalno djetinjstvo bez nasilja.

 

Nadamo se da će Kampanja svake godine imati sve bolji odziv poslodavaca i na taj način uticati na uključenje sve većeg broja našeg društva.

28378774_1648974975192840_2524591733510584700_n

Okrugli sto „Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – od zakona do stvarne ravnopravnosti”

Okrugli sto „Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – od zakona do stvarne ravnopravnosti“ održan je 23. februara 2018. godine u hotelu Bosna u Banja Luci. Na okruglom stolu je predstavljena analiza  prijavljenih slučajeva polne/rodne diskriminacije žena iz regije Banja Luka.  Na okruglom stolu su prisustvovali predstavnici/e: Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH, Centra za besplatnu pravnu pomoć Vlade RS,Centra za socijalni rad Laktaši, Centra za ženska prava iz Zenice, UG „Romska djevojka“ iz Prnjavora, UG „Žene to mogu“ iz Banja Luke, UG „Verićanke“ iz Verića, UG „Zajedno“ iz Banja Luke,  Udruženja žena sa invaliditetom „Nika“ iz Banja Luke, OSCE Misije u BiH, Portala Buka, Mediacentra iz Sarajeva i Aktiva žena socijalističke partije iz Banja Luke.

bl udruzene zene

 

Okrugli sto je moderirala Tanja Mandić Đokić, predsjednica Udrženja žena invaliditetom „Nika“ iz Banja Luke, a kroz izlaganja prisutnima su se obratili Gorica Ivić ispred Fondacije Udružene žene iz Banja Luke, dr Predrag Raosavljević ispred Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH i Amra Bećirović prvnica Centra za ženska prava iz Zenice koja je predstavila analizu prijavljenih slučajeva polne/rodne diskriminacije žena iz regije Banja Luka. Analizu možete pronaći OVDJE.

udruzene zene bl 

Jedan od najznačajnijih zaključaka okruglog stola je da žene nisu ohrabrene da prijavljuju diskriminaciju zbog ekonomske zavisnosti, straha, nepostojanja pružalaca besplatne pravne pomoći iz oblasti zaštite od diskriminacije, malog broja procesuiranih slučajeva na sudu i  nepovjrenja u institucije,  zbog čega  je  važno i dalje raditi na senzibilizaciji žena da prepoznaju i prijave diskriminaciju, te obezbjediti  kontinuranu i senzibilisanu pravnu pomoć za žene žrtve diskriminacje  a posebno za žene ranjivih  grupa koje su često višestruko diskriminisane.

Okrugli sto  je održan u okviru projekta „Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – od zakona do stvarne implementacije“  koji finansiraju  USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

udruzenezene

KAMPANJA „ZA SIGURAN ŽIVOT BEZ NASILJA – REAGUJ!

S ciljem da ukažemo da rodno zasnovano nasilje nije problem samo preživjelih i da  ima neželjene posljedice po cijelu društvenu zajednicu, ove godine smo povodom 16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja  kreirale kampanju pod nazivom ZA SIGURAN ŽIVOT BEZ NASILJA-REAGUJ!

 

Smiley face

Građane i građanke smo putem društvenih mreža pozvali da se uključe u kampanju i da ženama koje preživljavaju nasilje pošalju poruku podrške i/ili poruku vladinim institucijama kojom ih podsjećamo na njihove obaveze zaštite žena koje su preživjele nasilje. Na adresu Udruženih žena smo primile više desetina poruka od kojih smo odabrale 16 poruka (goo.gl/eCj1zY) za 16 dana aktivizma i jednu poruku koja je namjenjena vlastima u čijem mandatu je zaštita žena i djece koji imaju iskustvo nasilja. Poruke smo štampale na promotivnim materijalima, majicama i lecima koje smo dijelile građanima/građankama, aktivisticama iz drugih nevladinih organizacija, predstavnicima/ama medija i predstavnicima/ama vladinih institucija i organizacija.

Objave na Facebook stranici koje se odnose na kampanju je vidjelo 13 189 građana i građanki, 462 ih je reagovalo na objave, a 25 je na svojim stranicama podjelilo objave u kojima šaljemo snažnu poruku protiv rodno zasnovanog nasilja. Distribuisale smo 1000 letaka koji sadrže poruke i pozivaju na prijavljivanje nasilja nadležnim institucijama i organizacijama. Letke smo u saradnji sa partnerskim organizacijama dijelile  građanima i građankama na uličnim akcijama u Banja Luci, Bijeljini (http://lat.rtrs.tv/av/pusti.php?id=73353), Sarajevu, Višegradu i Brčko Distriktu BiH.

prva

Na adresu predsjednice Vlade Republike Srpske, adrese nadležnih ministarstava Republike Srpske (Ministarstvo unutrašnjih poslova; Ministarstvo pravde; Ministarstvo porodice, omladine i sporta; Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite; Ministarstvo uprave i lokalne samouprave), Federacije BIH (Ministarstvo pravde; Federalno ministarstvo rada i socijalne politike), gradonačelnika Brčko distrika i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH u toku Kampanje smo poslale majice sa odabranom porukom „Imam pravo, poštujte to!“.

druga

Majice su nosili aktivisti i aktivistice, volonteri i volonterke na uličnim akcijama, medijskim gostovanjima, press konferenciji (http://lat.rtrs.tv/av/pusti.php?id=73272). Podržali su nas i aktivisti drugih organizacija noseći majice sa snažnom porukom protiv nasilja i to: volonterke organizacije Budimo ljudi u  akciji „Novogodišnje srce“, volonterke na humanitarnoj predstavi  „Moj čovjek“ (goo.gl/ZU5JNP), aktivisti organizacije „Budi muško klub“, studentkinje Filozofskog Fakulteta na projekciji filma i diskusije na temu rodnih stereotipa i uticaja istih na nasilje prema ženama.