• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Category Page: Novosti

Okrugli sto „Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – od zakona do stvarne ravnopravnosti”

Okrugli sto „Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – od zakona do stvarne ravnopravnosti“ održan je 23. februara 2018. godine u hotelu Bosna u Banja Luci. Na okruglom stolu je predstavljena analiza  prijavljenih slučajeva polne/rodne diskriminacije žena iz regije Banja Luka.  Na okruglom stolu su prisustvovali predstavnici/e: Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH, Centra za besplatnu pravnu pomoć Vlade RS,Centra za socijalni rad Laktaši, Centra za ženska prava iz Zenice, UG „Romska djevojka“ iz Prnjavora, UG „Žene to mogu“ iz Banja Luke, UG „Verićanke“ iz Verića, UG „Zajedno“ iz Banja Luke,  Udruženja žena sa invaliditetom „Nika“ iz Banja Luke, OSCE Misije u BiH, Portala Buka, Mediacentra iz Sarajeva i Aktiva žena socijalističke partije iz Banja Luke.

bl udruzene zene

 

Okrugli sto je moderirala Tanja Mandić Đokić, predsjednica Udrženja žena invaliditetom „Nika“ iz Banja Luke, a kroz izlaganja prisutnima su se obratili Gorica Ivić ispred Fondacije Udružene žene iz Banja Luke, dr Predrag Raosavljević ispred Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH i Amra Bećirović prvnica Centra za ženska prava iz Zenice koja je predstavila analizu prijavljenih slučajeva polne/rodne diskriminacije žena iz regije Banja Luka. Analizu možete pronaći OVDJE.

udruzene zene bl 

Jedan od najznačajnijih zaključaka okruglog stola je da žene nisu ohrabrene da prijavljuju diskriminaciju zbog ekonomske zavisnosti, straha, nepostojanja pružalaca besplatne pravne pomoći iz oblasti zaštite od diskriminacije, malog broja procesuiranih slučajeva na sudu i  nepovjrenja u institucije,  zbog čega  je  važno i dalje raditi na senzibilizaciji žena da prepoznaju i prijave diskriminaciju, te obezbjediti  kontinuranu i senzibilisanu pravnu pomoć za žene žrtve diskriminacje  a posebno za žene ranjivih  grupa koje su često višestruko diskriminisane.

Okrugli sto  je održan u okviru projekta „Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – od zakona do stvarne implementacije“  koji finansiraju  USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

udruzenezene

KAMPANJA “ZAPOSLENJEM PROTIV NASILJA”

Fondacija Udružene žene Banja Luka povodom dolazećeg 8. marta već drugu godinu realizuje kampanju „ZAPOSLENJEM PREKIDAMO ZAČARANI KRUG NASILJA“ i poziva sve zainteresovane poslodavce da omoguće zapošljavanje najmanje jedne žene koja je preživjela nasilje u porodici. Kampanja ima za cilj uključenje predstavnika javnog sektora, kao i privrednih i privatnih poslodavaca u zapošljavanje žena koje koriste posebnu mjeru podrške u Sigurnoj kući, skloništu za žene i djecu žrtve nasilja u porodici. Pismo poziva je upućeno na adrese 30 poslodavaca u javnom, privrednom i privatnom sektoru u Banjaluci, a ishod i mogućnost za realizaciju zaposlenja u toku 2018. godine će biti objavljena povodom predstojećeg osmomartovskog praznika. Poziv možete pronaći OVDJE

Prošle godine na poziv Fondacije se odazvala samo kompanija Žitopeka koja je u svojoj fabrici zaposlila četiri žene koje su se tada nalazile u fazi pronalaska izlazne strategije u Sigurnoj kući. Zapošljavanjem četiri žene koje su preživjele nasilje su se stvorile mogućnosti za početak samostalnog života bez nasilja sa svojom djecom. Zapošljavanjem četiri žene je riješena izlazna strategija za 11 osoba, tačnije žena koje su imale jedno ili dvoje djece. Zapošljavanjem četiri žene je za sedmoro djece omogućeno pravo na normalno djetinjstvo bez nasilja.

 

Nadamo se da će Kampanja svake godine imati sve bolji odziv poslodavaca i na taj način uticati na uključenje sve većeg broja našeg društva.

28378774_1648974975192840_2524591733510584700_n

KAMPANJA „ZA SIGURAN ŽIVOT BEZ NASILJA – REAGUJ!

S ciljem da ukažemo da rodno zasnovano nasilje nije problem samo preživjelih i da  ima neželjene posljedice po cijelu društvenu zajednicu, ove godine smo povodom 16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja  kreirale kampanju pod nazivom ZA SIGURAN ŽIVOT BEZ NASILJA-REAGUJ!

 

Smiley face

Građane i građanke smo putem društvenih mreža pozvali da se uključe u kampanju i da ženama koje preživljavaju nasilje pošalju poruku podrške i/ili poruku vladinim institucijama kojom ih podsjećamo na njihove obaveze zaštite žena koje su preživjele nasilje. Na adresu Udruženih žena smo primile više desetina poruka od kojih smo odabrale 16 poruka (goo.gl/eCj1zY) za 16 dana aktivizma i jednu poruku koja je namjenjena vlastima u čijem mandatu je zaštita žena i djece koji imaju iskustvo nasilja. Poruke smo štampale na promotivnim materijalima, majicama i lecima koje smo dijelile građanima/građankama, aktivisticama iz drugih nevladinih organizacija, predstavnicima/ama medija i predstavnicima/ama vladinih institucija i organizacija.

Objave na Facebook stranici koje se odnose na kampanju je vidjelo 13 189 građana i građanki, 462 ih je reagovalo na objave, a 25 je na svojim stranicama podjelilo objave u kojima šaljemo snažnu poruku protiv rodno zasnovanog nasilja. Distribuisale smo 1000 letaka koji sadrže poruke i pozivaju na prijavljivanje nasilja nadležnim institucijama i organizacijama. Letke smo u saradnji sa partnerskim organizacijama dijelile  građanima i građankama na uličnim akcijama u Banja Luci, Bijeljini (http://lat.rtrs.tv/av/pusti.php?id=73353), Sarajevu, Višegradu i Brčko Distriktu BiH.

prva

Na adresu predsjednice Vlade Republike Srpske, adrese nadležnih ministarstava Republike Srpske (Ministarstvo unutrašnjih poslova; Ministarstvo pravde; Ministarstvo porodice, omladine i sporta; Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite; Ministarstvo uprave i lokalne samouprave), Federacije BIH (Ministarstvo pravde; Federalno ministarstvo rada i socijalne politike), gradonačelnika Brčko distrika i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH u toku Kampanje smo poslale majice sa odabranom porukom „Imam pravo, poštujte to!“.

druga

Majice su nosili aktivisti i aktivistice, volonteri i volonterke na uličnim akcijama, medijskim gostovanjima, press konferenciji (http://lat.rtrs.tv/av/pusti.php?id=73272). Podržali su nas i aktivisti drugih organizacija noseći majice sa snažnom porukom protiv nasilja i to: volonterke organizacije Budimo ljudi u  akciji „Novogodišnje srce“, volonterke na humanitarnoj predstavi  „Moj čovjek“ (goo.gl/ZU5JNP), aktivisti organizacije „Budi muško klub“, studentkinje Filozofskog Fakulteta na projekciji filma i diskusije na temu rodnih stereotipa i uticaja istih na nasilje prema ženama.

Jačanje multisektorske saradnje u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja

Nakon predstavljanja rezultata i preporuka analize praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u BiH nadležnim ministarstvima i donosiocima odluka na nacionalnom i državnom nivou, 22. decembra 2017. Smiley face u Hotelu Bosna  u Banja Luci  predstavnivnicima/cama lokalnih subjekata zaštite smo predstavili ključne nalaze Analitičkog izvještaja i aktivnosti koje je Fondacija Udružene žene u partnerstvu sa Centrom za ženska prava iz Zenice realizovala u cilju unapređenja multisektorske saradnje u slučajevima krivičnih i prekršajnih postupaka rodno zasnovanog nasilja u kojima se  žene i djeca pojavljuju kao oštećeni/e, svjedoci/kinje.

Aleksandra Petrić, izvršna direktorica Fondacije Udružene žene je predstavila rezultate i preporuke koji su nastali na osnovu  praćenja rada 12 Osnovnih i Okružnih  sudova u Republici Srpskoj, posebno se fokusirajući na preporuke za centre za socijalni rad/organe socijalnog staranja. Istakla je potrebu da zaposleni profesionalci/ke prepoznaju društvenu opasnost svih oblika rodno zasnovanog nasilja prema ženama i djeci, te da osiguraju konzistentnu i koordinairanu podršku i pomoć oštećenima.

Smiley face
Nives Ćetojević, sudkinja Osnovnog suda u Banja Luci je podjelila iskustva u radu Suda u slučajevima nasilja prema ženama i djeci te posebno istakla važnost podnošenja zahtjeva za izricanje hitnih mjera zaštite u slučajevima rodno zasnovanog nasilja i informisanja oštećenih o mogućnostima da same predlože izricaje hitnih mjera zaštite. Ukazala je na iskustva iz prakse u kojoj se kao počinioci različitih krivičnih djela pojavljuju maloljetna i punoljetna lica iz porodica u kojima su duboko narušeni porodični odnosi i u  kojima su prisutni različiti oblici nasilja, što dodatno ukazuje da je nasilje u porodici i nasilje prema ženama društveni problem koji zahtjeva odgovor svih nadležni institucija i oganizacije.

Brankica Krivokuća Bešić, socijalna radnica Centra za socijalni rad Banja Luka je predstavila iskustva postupanja Centra, ističići da je važno unaprijediti saradnju sudova i centara u smislu razmjene informacija o konkretnim predmetima rodno zasnovanog nasilja, te naglasila da bi dostavljanje presuda od strane sudova,doprinijelo kontinuiranoj i efikasnoj podršci oštećenim/svjedokinjama u sudskim postupcima.

Smiley face
Gorica Ivić, projekt koordinatorica Fondacije Udružene žene je predstavila aktivnosti koje su realizovane u saradnji sa Savjetom za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici, Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Navela je da će kroz aktivnosti Savjeta multisektorsko ekspertsko tijelo facilitirati izradu Akcionog plana sa ciljem unapređenja koordinisanog i efikasnog odgovora Institucija Republike Srpske na nasilje u porodici, uključujući prevenciju, pomoć, podršku i zaštitu žrtava nasilja. Savjet će kroz Akcioni plan predložiti aktivnosti u cilju otklanjanja nedostataka koji su uočeni tokom monitoringa sudskih postupaka i predložiti mjere kojima će se unaprijediti ova oblast.

HUMANITARNA PREDSTAVA

U sklopu 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja 10. decembra 2017. godine u Narodnom pozorištu Republike Srpske Fondacija Udružene žene i Art Klub Prostor su organizovali humanitarnu predstavu pod nazivom “Moj čovjek”. Predstava nosi snažnu poruku protiv nasilja nad ženama i slikovito predstavlja život žena koje imaju iskustvo partnerskog nasilja.

Nakon predstave sa pozornice se prisutnima obratila Amela Bašić Tomić koordinatorica Sigurne kuće Banja Luka koja je još jednom skrenula pažnju da nasilje prema ženama i djeci nije samo problem preživjelih već problem cijelog društva te je sve prisutne pozvala da, u skladu sa mogućnostima, doniraju sredstva za ekonomsko osnaživanje žena sa iskustvom nasilja.

Prikupljena sredstva su namjenjena Fondu za ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja.

Medijske aktivnosti u okviru 16 dana aktivizma

Aktivistkinje Fondacije Udružene žene promovišu kampanju pod nazivom  “Za siguran život bez nasilja – Reaguj” gostujući u TV i radio emisijama, javnim saopštenjima putem press konferencije, davanjem izjava za web portale i štampane medije.
U sklopu kampanje producirale smo dva videa koje promovišemo putem socijalnih mreža  i elektronskih medija, te na javnim događajima koji su posvećeni ravnopravnosti polova i zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja.
Video koji ima za cilj da promoviše prava žena sa iskustvom nasilja se prikazuje u Cineplexx-u Palas u Banja Luci i Cinema City-ju u Sarajevu u toku kampanje.