• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Category Page: Novosti

Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – od zakona do stvarne ravnopravnosti.

Fondacija Udružene žene provodi projekat „Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – od zakona do stvarne ravnopravnosti“ sa ciljem unapređenje zaštite žena žrtava polne/rodne diskriminacije kroz efikasniju primjenu Zakona o zabrani diskriminacije BiH. Kroz ovaj program pružamo informacije o mehanizmima zaštite i senzibilisanu pravnu pomoć za žene koje su izložene polnoj/rodnoj diskriminaciji. Projekat se provodi u okviru programa “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije” koji finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

 

Sastanak sa predsjednikom CEST-a Republike Srpske

Predstavnice Fondacije Udružene žene Banja Luka, Nada Golubović, Alkesndra Petrić i Gorica Ivić su 10. jula 2017. godina održale sastanak sa gospodinom Tomislavom Čavićem, direktorom Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske. Razgovarali smo o budućoj saradnji između Centra i Fondacije Udružene žene u cilju organizovanja edukacija sudija i tužilaca koje će se fokusirati na sudsku praksu i unapređenje sudske prakse u oblasti rodno zasnovanog nasilja.

Potpisan Aneks na Protokol o saradnji u regiji Banja Luka

U okviru obilježavanja 26. juna, Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, danas je u Banja Luci potpisan Aneks na Protokol o međusobnoj saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima/kinjama u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela rodno zasnovanog nasilja, kojim su se centri za socijalni rad iz Kozarske Dubice, Srpca, Laktaša, Čelinca i Prijedora i centri za mentalno zdravlje iz Kozarske Dubice i Srpca uključili u rad mreže za podršku svjedocima/žrtvama.

Diskriminacija trudnica, porodilja, majki i samohranih majki

Fondacija Udružene žene Banja Luka je u saradnji sa UG “DRIP” iz Banja Luke 21. juna 2017. godine u mjesnoj zajednici Kočićev Vijenac organizovala javnu tribinu pod nazivom “Diskriminacija trudnica, porodilja, majki i samohranih majki”.

Na tribini je pravna savjetnica Lana Jajčević navela primjer teško dokazive diskriminacije mlade majke, radnice u jednom trgovačkom preduzeću. „Nakon drugog porodiljskog odsustva ona je vraćena na posao, ali ne na poziciju magacionerke, za šta ima školsku spremu i što je radila prije trudnoće, nego na posao čistačice, dok je magacioner ostao mladić koji je primljen kao „zamjena za trudnicu“. Odmah po njenom povratku počelo se pričati o novoj sistematizaciji, po kojoj će radno mesto čistačice biti ukinuto, tako da će ova radnica, sa dvoje male djece, ostati bez posla“ – kaže Lana Jajčević.

Javna tribina je realizovana u okviru projekta “Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – Od zakona do stvarne implementacije” koji finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

O tribini je pisala Milkica Milojević: http://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/diskriminacija-zena-izmedu-evropskog-zakona-i-surove-stvarnosti-razvedene-majke-i/cxb62ke

Sigurna kuća Banja Luka na Sajmu za djecu i porodicu

Sigurna kuća Banja Luka je od 20-21. maja 2017. godine na Sajmu za djecu i porodicu u dvorani Borik izložila proizvode od stakla i drveta (kutije za nakit, satovi, stoličice, vaze, zdjele, držači za olovke, podmetači, kućice za ptičice) koji su nastali u okviru radno okupacione terapije sa ženama i djecom koji su preživjeli nasilje u porodici. Djeca posjetioci su imali mogućnost da crtaju i pišu poruke za djecu iz Sigurne kuće, a zauzvrat su od naše šminkerice Nine dobili besplatno oslikavanje lica po želji.

Euro Express pruža besplatne usluge svim sigurnim kućama u BiH

Fondacija Udružene žene Banja Luka se zahvaljuje kompaniji Euro Express na prepoznavanju potrebe za uspostavljenjem saradnje sa sigurnim kućama u BiH kao prvim izborom za početak najavljenih aktivnosti obilježavanja 10 godina svog rada. Omogućavanje korištenja besplatnih usluga Euro Expressa ima za cilj bezbjedan put svih pošiljki, čime će se povećati stepen zaštite podataka, a prije svega zaštite identiteta osoba koje su preživjele nasilje.
Koordinatorica Sigurne kuće u Banja Luci, Amela Bašić Tomić je na konferenciji za štampu održanoj povodom desetogodišnjice Euro Expressa izjavila: „Sa dolaskom u sigurnu kuću počinje čitav niz procedura u cilju zaštite naših korisnica. Takođe oni dolaze sa tek nešto komada odjeće i možda osnovnim ličnim dokumentima. Sva ostala procedura preuzimanja garderobe, preostalih dokumenata i svega potrebnog dolazi kasnije. U zavisnosti od finansijskih sredstava mi omogućavamo da se te stvari prenose, tako da postojanje mogućnosti za ovakvom vrstom usluga je svakako velika jer se žene i djeca u sigurnim kućama zadražavaju do 6 mjeseci uz mogućnost produženja na dodatnih godinu dana”.