• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Category Page: Novosti

ODRŽAN SASTANAK INICIJATIVE “GRAĐANKE ZA USTAVNE PROMJENE”

Prvi u nizu sastanaka Inicijative ,,Građanke za ustavne promjene” u ovoj godini održan je u periodu od 3. do 5. februara u Fojnici, na kom su učešće uzele predstavnice deset organizacija, članica Inicijative.

Na sastanku je bilo riječi o strategiji dalje akcije zagovaranja ,,Platforme ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive”, gdje je dogovoreno da će fokus Inicijative u izbornoj godini biti na jedinstvenoj zdravstvenoj, socijalnoj i porodičnoj zaštiti, ostvarivanju većeg stepena ljudskih prava i sloboda, te uvođenju  principa neposredne demokratije koji će omogućiti svim građanima i građankima da aktivno učestvuju u procesu reforme Ustava BiH.

Inicijativa  ,,Građanke za ustavne promjene” je neformalna grupa, koju čine ženske nevladine organizacije, ženske grupe, pojedinci i pojedinke koji/e zastupaju principe kojima se garantuje veća zaštita ljudskih prava i sloboda. Okuplja osamnaest organizacija civilnog društva, aktiviste i aktivistkinje  koji/e svakodnevno rade na razumijevanju pojmova pola i roda, mira, slobode i ljudskih prava, te dokumentom za kojeg se zalažu, pod nazivom ,,Platforme ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive”, žele postići ravnopravnije i pravednije učešće žena i muškaraca u privatnom i javnom životu u BiH.

fojnica

NAJAVA – RADIONICA “MOGUĆNOSTI UMREŽAVANJA I SARADNJE KLUBA PARLAMENTARKI U PARLAMENTU FEDERACIJE BIH I ŽENSKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA U BIH”

U periodu od 12. do 13. februara 2014. godine, u Hotelu “EKO-FIS” Vlašić, Fondacija “Udružene žene” Banja Luka organizuje radionicu pod nazivom“Mogućnosti umrežavanja i saradnje Kluba parlamentarki Parlamenta Federacije BiH i ženskih nevladinih organizacija u BiH.”

Cilj radionice je kreiranje mogućnosti saradnje i zajedničkog djelovanja aktivistkinja ženskih nevladinih organizacija iz BiH i članica Kluba parlamentarki na pitanjima rodne ravnopravnosti, sa fokusom na unapređenje položaja žena u javnom i privatnom životu u Bosni i Hercegovini.
Radionica se organizuje kao dio aktivnosti projekta “Žena i pravo danas” koji podržava Fondacija Kvinna till Kvinna Švedska.