• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Category Page: Novosti

ULIČNA AKCIJA I PRESS KONFERENCIJA U BRČKO DISTRIKTU BIH

Fondacija Udružene žene u partnerstvu sa Udruženjem građana Vive Žene iz Tuzle realizuje projekat pod nazivom “Osnaživanje prevencije i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Brčko Distriktu BiH” koji je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – UN Women BiH. Projekat ima za cilj da poboljša uslove za koordinisan rad, prevenciju i borbu protiv nasilja prema ženama i djevojčicama i rodno zasnovanog nasilja u Brčko Distriktu BiH.

U okviru projekta, a u saradnji sa Udruženjem GENDER Brčko povodom 16 Dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja realizovana je ulična akcija i press konferencija. Na uličnoj akciji je distribuisana informativna brošura koja je kreirana sa ciljem da građane i građanke upozna sa pravima žena koje imaju iskustvo nasilja u Brčko distriktu BiH.

udruzene,zene

udruzenezene

udruzenezene0

udruzenezene,

PREDSTAVLJANJE ANALITIČKOG IZVJEŠTAJA

Predstavnice Fondacije Udružene žene i Centra za ženska prava iz Zenice su na konferenciji
„Borba za rodnu ravnopravnost u sudnici“ predstavile rezultate Analize praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini.
Konferenciju je držana u u Hotelu “Bristol” u Sarajevu a organizovana je od strane Udruženje žena sudija u BiH, uz podršku Misije OSCE-a u BiH.
Ova tema je okupila veliki broj predstavnika/ica pravosudne i akademske zajednice, međunarodnih organizacija i civilnog društva.

24799301_10155286840068403_2924095022118706219_o

 

24210547_10155286840313403_5028215221281818037_o

Radionica na Filozofskom fakultetu u Banja Luci

Na Filozofskom falkultetu u Banja Luci predstavnici Udruženja studenata psihologije su organizovali projekciju filma i diskusiju na temu rodnih stereotipa i uticaja istih na nasilje prema ženama. Predstavnica Fondacije Udružene žene je prisutnim studentima i studenticama prezentovala rad Fondacije i aktivnosti koje se realizuju povodom 16 dana aktivizma.

Udruzene zene, BL

Udruzene zene

Diskriminacija žena na osnovu roda/pola u oblasti socijalne zaštite

Žene tradicionalno u domaćinstvu njeguju djecu, bolesne, stare i iznemogle a primanja iz socijalne zaštite koja su namjenjena za ove svrhe se tradicionalno isplaćuju na muškarce “nosioce domaćinstva”.
Zaključeno je na javnoj tribini koju smo održale 25. novembra u OŠ Petar Kočić u Kolima.
Javna tribina se realizuje u okviru projekta “Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – Od zakona do stvarne implementacije” koji finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Udruzene zene (2)

Udruzene zene (3)

Udruzene zene (4)

 

ULIČNA AKCIJA

U sklopu obilježavanja 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja aktivistkinje Fondacije Udružene žene su na glavnom trgu Banja Luke dijelile promotivne materijale i razgovarale sa građanima i građankama o značaju prijavljivanja nasilja prema ženama.
Ovogodišnja kampanja nosi naziv “Za siguran život bez nasilja – Reaguj!”  i ima za cilj da nadležne institucije, subjekte zaštite, građane i građanke podsjeti da nasilje prema ženama i djeci nije privatni problem preživjelih, već javni problem društva i zajednice i pitanje zaštite osnovnih ljudskih prava na slobodan život bez nasilja.

Položaj žene u društvu, Fondacija “Udružene žene” Banja Luka u emisiji “U fokusu” na javnom servisu RTRS

“To što rade Udružene žene, treba da bude zadatak države. Javne tribine treba da budu u kontinuitetu i na teritoriji cijele Republike Srpske, a ne da se žene o svojim pravima edukuju samo zahvaljujući nevladinim organizacijama.” Izjavila je Aleksandra Marin Diklić, pomoćnica Ombudmana za ljudska prava u emisiji “U fokusu”.
Tema emisije je bila “Položaj žene u društvu” a gostovala je i predstavnica Fondacije Udružene žene Gorica Ivić.

Emisiju možete pogledati na linku: http://www.rtrs.tv/av/pusti.php?id=72657

 

rtrs