• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Category Page: Novosti

Preduzimanje zajedničkih inicijativa za unapređenje položaja žena

U srijedu, 06. septembra 2017. godine smo odžale sastanak sa predstavnicama Ministarstva porodice, omladine i sporta, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministrstva pravde na kom smo razgovarile o značaju podrške od strane subjekata zaštite ženama i djeci koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje za vrijeme sudskih postupaka, te o preduzimanju zajedničkih inicijativa kako bi se njihov položaj unaprijedio. Na sastanku smo učesnicama predstavile i glavne preporuke iz Analitičkog izvještaja: Analiza praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini.

ktk akcioni plan 1 ktk akcioni plan 2

Sastanak sa ombudsmenom za ljudska prava BIH

U četvrtak, 31. avgusta 2017. godine su predstavnice Fondacije Udružene žene Banja Luka održale sastanak sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava BiH, kancelarija u Banja Luci, na kojem smo razgovarali o preprekama u primjeni Zakona o zabrani diskriminacije BiH, postojećim preporukama Institucije ombudsmena na polju zaštite od diskriminacije i saradnji na projektu “Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije”, koji finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

ombudsmen 1ombudsmen 2

Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – od zakona do stvarne ravnopravnosti.

Fondacija Udružene žene provodi projekat „Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – od zakona do stvarne ravnopravnosti“ sa ciljem unapređenje zaštite žena žrtava polne/rodne diskriminacije kroz efikasniju primjenu Zakona o zabrani diskriminacije BiH. Kroz ovaj program pružamo informacije o mehanizmima zaštite i senzibilisanu pravnu pomoć za žene koje su izložene polnoj/rodnoj diskriminaciji. Projekat se provodi u okviru programa “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije” koji finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

 

Sastanak sa predsjednikom CEST-a Republike Srpske

Predstavnice Fondacije Udružene žene Banja Luka, Nada Golubović, Alkesndra Petrić i Gorica Ivić su 10. jula 2017. godina održale sastanak sa gospodinom Tomislavom Čavićem, direktorom Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske. Razgovarali smo o budućoj saradnji između Centra i Fondacije Udružene žene u cilju organizovanja edukacija sudija i tužilaca koje će se fokusirati na sudsku praksu i unapređenje sudske prakse u oblasti rodno zasnovanog nasilja.

Potpisan Aneks na Protokol o saradnji u regiji Banja Luka

U okviru obilježavanja 26. juna, Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, danas je u Banja Luci potpisan Aneks na Protokol o međusobnoj saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima/kinjama u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela rodno zasnovanog nasilja, kojim su se centri za socijalni rad iz Kozarske Dubice, Srpca, Laktaša, Čelinca i Prijedora i centri za mentalno zdravlje iz Kozarske Dubice i Srpca uključili u rad mreže za podršku svjedocima/žrtvama.

Diskriminacija trudnica, porodilja, majki i samohranih majki

Fondacija Udružene žene Banja Luka je u saradnji sa UG “DRIP” iz Banja Luke 21. juna 2017. godine u mjesnoj zajednici Kočićev Vijenac organizovala javnu tribinu pod nazivom “Diskriminacija trudnica, porodilja, majki i samohranih majki”.

Na tribini je pravna savjetnica Lana Jajčević navela primjer teško dokazive diskriminacije mlade majke, radnice u jednom trgovačkom preduzeću. „Nakon drugog porodiljskog odsustva ona je vraćena na posao, ali ne na poziciju magacionerke, za šta ima školsku spremu i što je radila prije trudnoće, nego na posao čistačice, dok je magacioner ostao mladić koji je primljen kao „zamjena za trudnicu“. Odmah po njenom povratku počelo se pričati o novoj sistematizaciji, po kojoj će radno mesto čistačice biti ukinuto, tako da će ova radnica, sa dvoje male djece, ostati bez posla“ – kaže Lana Jajčević.

Javna tribina je realizovana u okviru projekta “Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – Od zakona do stvarne implementacije” koji finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

O tribini je pisala Milkica Milojević: http://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/diskriminacija-zena-izmedu-evropskog-zakona-i-surove-stvarnosti-razvedene-majke-i/cxb62ke