• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org

Tekući projekti

2014 – 2016

Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja, kao partnerska organizacija Autonomnom ženskom centru iz Beograda

 

2015 – 2017    

Osiguravanje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima širom BiH, kao partnerska organizacija NVO Vive žene Tuzla

 

2013 –   

Preventivne aktivnosti rodno zasnovanog nasilja u školi