• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
7 neum In Novosti

Definisani zajednički prioriteti djelovanja na polju zaštite žena

Od 08-10. jula 2016. godine, u organizaciji Fondacije Udružene žene Banja Luka, u como se debe tomar la viagra
hotelu “Sunce” u Neumu je održana tematska radionica pod nazivom: „Prioriteti djelovanja u okviru Programske platforme saradnje žena iz zakonodavne i izvršne vlasti i žena aktivnih u nevladinim organizacijama u BiH za period 2016 – 2018. godine“ uz učešće predstavnika/ca Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske, Vijeća Naroda Republike Srpske, Parlamenta Federacije BiH, Skupštine Brčko Distrikta BiH, Radne grupe za rodnu ravnopravnost Vlade Brčko Distrikta BiH, Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, te predstavnica/ka nevladinog sektora u BiH.

Učesnici/ce su definisali i dogovorili zajedničke prioritete djelovanja na polju zaštite žena od nasilja i nasilja u porodici, zaštite materinstva, ravnopravnog učešća žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, zapošljavanju, radu i pristupu resursima, reformi sektora socijalne zaštite, te rodno odgovornog budžetiranja.

Share Button