• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Diskriminacija trudnica, porodilja, majki i samohranih majki

Fondacija Udružene žene Banja Luka je u saradnji sa UG “DRIP” iz Banja Luke 21. juna 2017. godine u mjesnoj zajednici Kočićev Vijenac organizovala javnu tribinu pod nazivom “Diskriminacija trudnica, porodilja, majki i samohranih majki”.

Na tribini je pravna savjetnica Lana Jajčević navela primjer teško dokazive diskriminacije mlade majke, radnice u jednom trgovačkom preduzeću. „Nakon drugog porodiljskog odsustva ona je vraćena na posao, ali ne na poziciju magacionerke, za šta ima školsku spremu i što je radila prije trudnoće, nego na posao čistačice, dok je magacioner ostao mladić koji je primljen kao „zamjena za trudnicu“. Odmah po njenom povratku počelo se pričati o novoj sistematizaciji, po kojoj će radno mesto čistačice biti ukinuto, tako da će ova radnica, sa dvoje male djece, ostati bez posla“ – kaže Lana Jajčević.

Javna tribina je realizovana u okviru projekta “Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – Od zakona do stvarne implementacije” koji finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

O tribini je pisala Milkica Milojević: http://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/diskriminacija-zena-izmedu-evropskog-zakona-i-surove-stvarnosti-razvedene-majke-i/cxb62ke

Share Button