• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Diskriminacija žena sa invaliditetom na osnovu roda/pola

U ponedjeljak 24. aprila 2017. godine u prostorijama mjesne zajednice Centar u Banja Luci, održana je javna tribina pod nazivom: “Diskriminacija žena sa invaliditetom na osnovu roda/pola” u organizaciji Fondacije Udružene Žene Banja Luka.
O diskriminaciji žena sa invaliditetom u BiH govorila je magistrica sociologije Tanja Mandić Đokić, a o mogućnostima zaštite njihovih prava kroz primjenu Zakona o zabrani diskriminacije BiH govorila je pravnica aktivistkinja Ana Kotur.
Fondacija Udružene Žene Banja Luka je promovisala besplatnu pravnu pomoć koja će se pružati ženama žrtvama rodne/polne diskriminacije. Javna tribina se održava u okviru projekta „Zaštita žena od polne/rodne diskriminacije – od zakona do stvarne implementacije“ koji finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Share Button