• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Gradim mir, ne tolerišem nasilje prema ženama.

Video klip pod nazivom: “Gradim mir, ne tolerišem nasilje prema ženama” u kojem su učestvovale javne, političke ličnosti i predstavnice nevladinog sektora i koji/e su govorili/e o zalagačkom radu u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i učešću žena u izgradnji mira, stabilnosti i sigurnosti će biti promovisan tokom cjelokupnog trajanja kampanje “16 Dana aktivizma” protiv rodno zasnovanog nasilja. Video klip je kreiran uz podršku Globalne inicijative žene, mir i sigurnost Vlade SAD

Share Button