• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Jačanje aktivizma političarki na lokalnom nivou unutar političkih stranaka u BIH

Od 28-30. januara 2017. godine je održana tematska radionica pod nazivom: “Jačanje aktivizma političarki na lokalnom nivou unutar političkih stranaka u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriku BiH”, u organizaciji Fondacije Udružene Žene Banja Luka. Učesnice radionice su bile predstavnice svih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, predstavnice zakonodavnih organa vlasti u BiH, eminentne predavačice iz domena političkog aktivizma i ženskih ljudskih prava, predsjedavajuća Vijeća Naroda Narodne Skupštine Republike Srpske, načelnica općine Visoko i predstavnice ženskih nevladinih organizacija. Pored upoznavanja učesnica sa relevantnim međunarodnim dokumentima koja se bave zaštitom ženskih ljudskih prava, te podjelom iskustava od strane iskusnih i uspješnih političarki, razgovarale smo i o prioritetima saradnje iz dokumenta “Programska platforma saradnje između žena izabranih u zakonodavne organe vlasti u BiH i žena aktivnih u nevladinim organizacijama u BiH” te mogućnostima primjene istih na lokalnom nivou.

Share Button