Novosti

JAVNA TRIBINA

U prostorijama MZ Kočićev vijenac  19. septembra smo održali javnu tribinu pod nazivom „Diskriminacija žena u oblasti rada  zapošljavanja“.  Na tribini je zaključeno:

Da postoji potreba za jačim angažmanom zajednice i medija u vršenju pritiska da se postojeća diskriminacija po osnovu pola/roda u oblasti zapošljavanja prepozna.

Da  su žene sa invaliditetom kategorija koja je često izložena diskriminisanaciji  u oblasti rada i zapošljavanja zato što su najsiromašnija socijalna kategorija, nema servisa podrške, nema prevoza i nema obrazovanja. Žene sa invaliditetom  gotovo nikada nisu na rukovodećim funkcijama, često su manje plaćene, a svaka zaposlena žena sa invalditetom je donijela ogromne promjene u svijesti drugih.

IMG_4113a

IMG_4111a

IMG_4107a