• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Kampanja„ZAPOSLENJEM PREKIDAMO ZAČARANI KRUG NASILJA“ urodila plodom

Fondacija Udružene žene Banja Luka Vas je krajem februara 2017. godine pokrenula kampanju „ZAPOSLENJEM PREKIDAMO ZAČARANI KRUG NASILJA“ u toku koje bi zainteresovani poslodavci omogućili zapošljavanje jedne žene koja je preživjela nasilje u porodici. Kampanja je imala za cilj uključivanje javnog sektora, kao i privrednih i privatnih poslodavaca u zapošljavanje žena. Ovdje se mislilo na žene koje koriste posebnu mjeru podrške u Sigurnoj kući (skloništu za žene i djecu žrtve nasilja u porodici). Pismo poziva je upućeno na 40 adresa institucija, preduzeća i kompanija u Banjaluci. Međutim, niko od njih nije ponudio radno mjesto ženama žrtvama nasilja, osim rukovodstva pekare „Žitopeka“.
Fondacija Udružene žene se ovim putem zahvaljuje preduzeću „Žitopeka“ koji su prepoznali potrebu zapošljavanja žena koje su preživjele nasilje u porodici. Omogućavanjem četiri radna mjesta će se obezbijediti egzistencija za ukupno 11 osoba koje će započeti novi život bez nasilja. Vjerujemo da će i ostale kompanije slijediti primjer društveno odgovornog poslovanja.

Share Button