• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Ljudska sigurnost kroz prizmu rodne ravnopravnosti

Učešće na Konferenciji “Ljudska sigurnost kroz prizmu rodne ravnopravnosti”, održanoj u Sarajevu

13. marta 2015. godine, Nada Golubović, predsjednica Upravnog odbora Fondacije „Udružene žene“ Banja Luka je bila jedna od govornica na Konferenciji „Ljudska sigurnost kroz prizmu rodne ravnopravnosti,“ koju su zajednički organizovali Agencija za ravnopravnost polova BiH, Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Misija OSCE-a u BiH.

Konferencija je održana u okviru Sedmice ravnopravnosti spolova, koja se već tradicionalno obilježava svake godine u BiH, tokom koje se sagledavaju rezultati i problemi u jačanju uloge žene i sprečavanje svih oblika diskriminacije po osnovu pola.

Osim Nade Golubović, na Konferenciji su govorili Damir Ljubić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, Maureen Cormack, ambasadorka SAD-a u BiH, Mirsad Isaković, Predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Fredrik Schiller, ambasador Švedske u BiH, Claire Bodonyi, ambasador Francuske u BiH, Alexander Chuplygin, viši predstavnik šefa Misije OSCE-a u BiH, Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost polova BiH, Ana Vuković i Lejla Hodović, ispred Gender centra Vlade Federacije BiH, Mirjana Lukač, direktorica Gender centra Vlade RS, i Jasminka Susmel, direktorica udruženja „Bonaventura“.

Share Button