Novosti Video

Medijske aktivnosti u okviru 16 dana aktivizma

Aktivistkinje Fondacije Udružene žene promovišu kampanju pod nazivom  “Za siguran život bez nasilja – Reaguj” gostujući u TV i radio emisijama, javnim saopštenjima putem press konferencije, davanjem izjava za web portale i štampane medije.
U sklopu kampanje producirale smo dva videa koje promovišemo putem socijalnih mreža  i elektronskih medija, te na javnim događajima koji su posvećeni ravnopravnosti polova i zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja.
Video koji ima za cilj da promoviše prava žena sa iskustvom nasilja se prikazuje u Cineplexx-u Palas u Banja Luci i Cinema City-ju u Sarajevu u toku kampanje.