• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Međunarodni protokol o dokumentovanju i istraživanju seksualnog nasilja u sukobima

protocolOsnovna svrha Međunarodnog protokola o dokumentovanju i istraživanju seksualnog nasilja u sukobima jeste da promoviše preuzimanje odgovornosti za zločine seksualnog nasilja po međunarodnom pravu.

To se ostvaruje uspostavljanjem osnovnih principa za dokumentovanje seksualnog nasilja kao zločina po međunarodnom pravu, na osnovu prikupljenih uspješnih rezultata sa terena. Protokol nije obavezujućeg karaktera za države.

Bolje je reći da služi kao alat kojim će se potpomoći nastojanja domaćih i međunarodnih praktičara iz oblasti pravosuđa i ljudskih prava, kako bi na učinkovit i zaštitnički način dokumentovali zločine seksualnog nasilja po međunarodnom pravu – kao ratne zločine, zločine protiv čovječnosti ili čin genocida.

Protokol možete preuzeti klikom na link
Share Button