• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
mir sa zenskim licem 2 In Novosti

Mirovni skup Ženski karavan mira održan u Sarajevu

U petak, 19. septembra 2014. godine u Sarajevu, oko 150 aktivistkinja iz 12 gradova Bosne i Hercegovine je učestvovalo u mirovnom skupu sa ciljem da ukažu na isključenost žena iz procesa izgradnje mira, tranzicijske pravde i zajedničke kulture sjećanja.

Učesnice skupa sastale su se ispred zgrade Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i krenule u mirnu šetnju sa transparentima i ozvučenjem. Mirna kolona se zaustavila ispred Sarajevo City Centra. Predstavnice organizacija koje su organizovale skup su predale zajedničku inicijativu Parlamentu Bosne i Hercegovine za utvrđivanje “Dana sjećanja na stradanje žena u ratu u Bosni i Hercegovini”.

Ovo je završna manifestacija u mirovnoj kampanji Ženski karavan mira koju su inicirale Fondacija “Lara” iz Bijeljine i Udruženje “HO Horizonti” iz Tuzle zajedno sa ženskim organizacijama: Fondacija CURE iz Sarajeva, Centar za pravnu pomoć ženama iz Zenice, Udruženje žena “Forum žena” iz Bratunca, Uduženje građana “Budućnost” iz Modriče, Uduženje žena “Most” iz Višegrada” Udruženje građanski “Grahovo” iz Bosanskog Grahova, Udruženje “Glas žene” iz Bihaća, Udruženje žena “Žena BiH” iz Mostara, Helsinški parlament građana i Fondacija “Udružene žene” iz Banjaluke.

Akcija je pokrenuta u okviru projekta Mir sa ženskim licem – osnaživanje žena za suočavanje s prošlošću koji od početka 2013. godine realizuju „Lara” i „HO Horizonti” uz finansijsku podršku švedske fonacije Kvinna till Kvinna.

Centralnom mirovnom skupu u Sarajevu prethodilo je 12 lokalnih akcija u 12 gradova Bosne i Hercegovine, koje su vođene pod zajedničkim nazivom Ženski karavan mira. Akcijama su, između ostalog, otvorena pitanja isključenosti ženskih postignuća i znamenitih žena iz zajedničke kulture sjećanja, važnosti procesa suočavanja s prošlošću i uključivanja žena u izgradnju mira. Sve organizacije su svojim lokalnim upravama uputile zahtjeve za povećanje broja ulica koja nose imena po ženama, posebno po ženama koje su dale doprinos razvoju ovih zajednica, kako bi postignuća žena bila integrisana u zajedničku kulturu sjećanja.

Mir sa ženskim licem kao i mirovni skup u Sarajevu simbolizuju višegodišnja nastojanja aktivistkinja ženskih organizacija u Bosni i Hercegovini da prevaziđu fizičke i simboličke barijere uspostavljene ratom a podvučene „mirom” i grade demokratsko, rodno svjesno i pravdeno društvo. To je put da žene aktivno učestvuju u izgradnji mira u kojem bi se jasno prepoznala i ženska strana rata, herojstvo u preživljavanju ratnih nesreća, zločini nad ženama i njihova stradanja. I žene žrtve rata dobile memorijalni dan na koji bismo se sjećali svih oblika njihovog stradanja.

Podrškom inicijativi za utvrđivanja Dana sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH dajemo podršku izgradnji boljeg i pravednijeg društva.

Share Button

Leave a Reply

Send Us Message

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>