• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Mlade političarke osnažene za Lokalne izbore 2016

Fondacija Udružene žene Banja Luka je od 27-30. avgusta 2016. u Neumu je organizovalatematsku radionica pod nazivom “Jačanje aktivizma mladih političarki tokom predizbornog procesa i unutar političkih partija u Republici Srpskoj,Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu BiH koju organizuje Fondacija Udružene žene Banja Luka.

foto-8-2

Na radionici su 24 kandidatkinje iz različitih političkih partija u BiH imale priliku da osnaže vještine političkog predstavljanja i rade na pitanjima koja će zastupati tokom predizborne kampanje.

Radionica je dio aktivnosti projekta “Osnaživanje učeešća žena u izgradnji održivog mira, sigurnosti i kreiranju rodno osjetljivih politika u BiH”, koji Fondacija Udružene žene Banja Luka provodi uz podršku Globalnog programa za žene, mir i sigurnost Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

foto-8-1

 

Share Button