• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

NAJAVA – RADIONICA “MOGUĆNOSTI UMREŽAVANJA I SARADNJE KLUBA PARLAMENTARKI U PARLAMENTU FEDERACIJE BIH I ŽENSKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA U BIH”

U periodu od 12. do 13. februara 2014. godine, u Hotelu “EKO-FIS” Vlašić, Fondacija “Udružene žene” Banja Luka organizuje radionicu pod nazivom“Mogućnosti umrežavanja i saradnje Kluba parlamentarki Parlamenta Federacije BiH i ženskih nevladinih organizacija u BiH.”

Cilj radionice je kreiranje mogućnosti saradnje i zajedničkog djelovanja aktivistkinja ženskih nevladinih organizacija iz BiH i članica Kluba parlamentarki na pitanjima rodne ravnopravnosti, sa fokusom na unapređenje položaja žena u javnom i privatnom životu u Bosni i Hercegovini.
Radionica se organizuje kao dio aktivnosti projekta “Žena i pravo danas” koji podržava Fondacija Kvinna till Kvinna Švedska.

Share Button