• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

NAPREDNA RADIONICA RAZVOJA VJEŠTINA ZA MLADE POLITIČARKE I ŽENE ZAINTERESOVANE ZA POLITIČKO ANGAŽOVANJE

Fondacija Udružene žene Banja Luka i Helsinški parlament građana Banja Luka u periodu od 21. do 23. marta 2014. godine u Banjaluci organizuju,,Naprednu radionicu razvoja vještina za mlade političarke i žene zainteresovane za političko angažovanje”. Radionica će okupiti oko dvadeset najboljih polaznica osnovnih radionica razvoja vještina i liderstva, održanih krajem prošle godine, iz gradova/opština Gradiška, Kozarska Dubica, Mrkonjić Grad, Prnjavor, Laktaši, Novi Grad i Prijedor.

Cilj napredne radionice je da učesnice usvoje znanja iz oblasti javnog zagovaranja za rodnu jednakost i odgovorne politike i unapređenje ženskih ljudskih prava kroz angažman u političkim partijama, saradnju sa medijima, organizacijama civilnog društva i sl.
Radionica je finansijski podržana od strane Kvinna till Kvinna fondacije iz Švedske i dio je projekta Žena i pravo danas kojeg u partnerstvu implementiraju Fondacija Udružene žene i Helsinški parlament građana Banjaluka.

za web

Share Button