• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Napredna radionica sa kandidatkinjama na opštim izborima u bih 2014

Dvadeset i pet kandidatkinja iz devet političkih partija uzelo je učeše u naprednoj radionici ,,Izgradnja kapaciteta kandidatkinja na Opštima izborima 2014.” koju su u periodu od 6. do 8. septembra u Neumu organizovali Fondacija Udružene žene i Helsinški parlament građana Banja Luka.

Radionica je imala za cilj edukaciju kandidatkinja u pogledu javnog nastupa uključujući javnu prezentaciju, komunikaciju sa biračima i medijima, korištenja novih medija u predizbornoj kampanji, televizijskog debatovanja i razmjenu iskustava u pogledu učešća žena u političkom i javnom životu BiH.
Svoje i znanje i iskustvo na ove teme sa kandidatkinjama su podijelile/i Milkica Milojević, Ivana Stanković, Nada Tešanović, Clara Utsch, Svjetlana Marković i Siniša Stjepanović.
Radionica je posljednja u nizu radionica osnaživanja kandidatkinja na predstojećim izborima i dio je projekta Žena i pravo danas, finansiranog od strane Kvinna till Kvinna fondacije iz Švedske.

Share Button

Leave a Reply

Send Us Message

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>