• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

ODRŽAN SASTANAK INICIJATIVE “GRAĐANKE ZA USTAVNE PROMJENE”

Prvi u nizu sastanaka Inicijative ,,Građanke za ustavne promjene” u ovoj godini održan je u periodu od 3. do 5. februara u Fojnici, na kom su učešće uzele predstavnice deset organizacija, članica Inicijative.

Na sastanku je bilo riječi o strategiji dalje akcije zagovaranja ,,Platforme ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive”, gdje je dogovoreno da će fokus Inicijative u izbornoj godini biti na jedinstvenoj zdravstvenoj, socijalnoj i porodičnoj zaštiti, ostvarivanju većeg stepena ljudskih prava i sloboda, te uvođenju  principa neposredne demokratije koji će omogućiti svim građanima i građankima da aktivno učestvuju u procesu reforme Ustava BiH.

Inicijativa  ,,Građanke za ustavne promjene” je neformalna grupa, koju čine ženske nevladine organizacije, ženske grupe, pojedinci i pojedinke koji/e zastupaju principe kojima se garantuje veća zaštita ljudskih prava i sloboda. Okuplja osamnaest organizacija civilnog društva, aktiviste i aktivistkinje  koji/e svakodnevno rade na razumijevanju pojmova pola i roda, mira, slobode i ljudskih prava, te dokumentom za kojeg se zalažu, pod nazivom ,,Platforme ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive”, žele postići ravnopravnije i pravednije učešće žena i muškaraca u privatnom i javnom životu u BiH.

fojnica

Share Button