• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Održan sastanak sa komisijom za ravnopravnost polova opštine Kozarska dubica

Predstavnice Fondacije Udružene žene Banja Luka i Helsinškog parlamenta građana Banja Luka su juče održale sastanak sa predstavnicima i predstavnicama policije, javne zdravstvene ustanove i Komisije za ravnopravnost polova Skupštine opštine Kozarska Dubica. Cilj sastanka bio je upoznavanje  ključnih javnih službenika i službenica lokalne izvršne i zakonodavne vlasti sa planiranim aktivnostima u oblasti ravnopravnosti polova, kao i razmjena iskustava efikasnosti djelovanja mehanizama za zaštitu od nasilja u porodici.

Zaključak sastanka bio je da se hitno moraju prevazići prepreke u nesmetanom funkcionisanju Komisije za ravnopravnost polova, kako bi se Komisija u daljem radu mogla fokusirati na kreiranje Akcionog plana djelovanja za naredni period. Sastanak je organizovan u okviru aktivnosti partnerskog projekta Žena i pravo danas, koji je između ostalog usmjeren na osnaživanje rada komisija za ravnopravnost polova u Gradišci, Prijedoru, Mrkonjić Gradu, Prnjavoru i  Novom Gradu.

Share Button