• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Održana Konferencija “Pristup pravdi i zaštiti za žene i djecu preživjele zasnovano nasilje u BiH”

U Sarajevu je 21. marta 2017. godine je održana Konferencija “Pristup pravdi i zaštiti za žene i djecu preživjele zasnovano nasilje u BiH”na kojojo je predstavljena Analiza praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini, te preporuke za unapređenje politika osnaživanje rada ključnih subjekata zaštite u cilju poboljšanja odgovora nadležnih institucija na nasilje nad ženama i kažnjavanja počinitelja nasilja.
Monitoring pravosuđa u slučajevima rodno zasnovanog nasilja sprovode organizacije civilnog društva s dugogodišnjim iskustvom u prevenciji i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja u BiH, a uz podršku Fondacije Kvinna till Kvinna: Fondacija Udružene žene Banja Luka i Centar za pravnu pomoć ženama iz Zenice, u saradnji sa Fondacijom Lara (Bijeljina), Budućnost (Modriča), Most (Višegrad) i Žena BiH (Mostar).

Share Button