• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Oglas za prijem volontera/ki u Program volontiranja Fondacije Udružene žene

Fondacija “Udružene žene” Banja Luka, otvara oglas za prijem volontera/ki u Program volontiranja Fondacije. Na dati oglas mogu se prijaviti studenti/ce I i II godine studija prava, socijalnog rada, psihologije i političkih nauka koji studiraju na Univerzitetu u Banjoj Luci i koji/e do sada nisu imali nikakvog volonterskog iskustva niti prijašnjeg angažmana u nevladinom sektoru.
Svi zainteresovani/ne za volontiranje u Fondaciji mogu da se prijave na e-mail adresu volonteri.uwbl@gmail.com.
Sve što je potrebno je da pošalju svoju biografiju i motivaciono pismo do 28. februara 2016 godine.
Fondacija Udružene Žene Banja Luka djeluje u dva programska pravca: pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja kroz pravno savjetovalište te povećanje političke participacije žena u vlasti.
Kroz svoj volonterski angažman volonteri/ke će imati priliku da steknu znanje i vještine iz oblasti ženskih ljudskih prava, volonterizma, angažmana u društvenoj zajednici, demokratije te učestvuju na seminarima/treninzima/obukama širom Bosne i Hercegovine.

f27f357c6c19e9cefee34d870f4dfdae

Share Button