• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima diljem Bosne i Hercegovine

Počela realizacija projekta: “Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima diljem Bosne i Hercegovine’’

U okviru realizacije projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke i svjedokinje/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima diljem Bosne i Hercegovine’’ koji je finansiran od strane Evropske unije, 12. januara 2015. godine u prostorijama UG “Vive Žene” održan je prvi sastanak partnera na projektu.

Projekat realiziraju četiri nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini: UG “Vive Žene” Tuzla, Asocijacija građana “MEDICA“ Zenica, Fondacija “Udružene žene” Banja Luka, Agencija za suradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka.
Na sastanku održanom u Tuzli bili su prisutni predstavnici i predstavnice sve četiri organizacije, a cilj sastanka je bio da se uspostave principi rada na projektu, usaglase administrativno – finansijske procedure te plan rada.

Uspostavljanjem ovih principa, stvorena je osnova za dalji rad i dogovoreno je da se naredni sastanak projektnih partnera održi 16. februara 2015. godine u Banja Luci.

Share Button