• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima širom Bosne i Hercegovine

U sklopu provođenja projekta „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima širom Bosne iHercegovine“ 11. februara 2015. godine održan je sastanak u kancelariji OSCE-a u Sarajevu. Projekat provodi Udruženje građana Vive Žene Tuzla u partnerstvu sa tri nevladine organizacije: U.G. „MEDICA“ Zenica, Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj „ACED“ Banja Luka uz finansijsku podršku Evropske unije.
Sastankom u OSCE-u predsjedavao je gospodin Max Matthews, pravni savjetnik za pitanja ratnih zločina i tranzicijsku pravdu, a kao projektni tim na sastanku su učestvovali/le Jasna Zečević (predsjednica U.G. Vive Žene) Suzdina Bijedić (koordinatorica na projektu), Aleksandra Petrić (izvršna direktorica Fondacije Udružene žene/koordinatorica na projektu), Duško Vučić (direktor ACED), Dejan Jovanović (koordinator na projektu) i Irma Šiljak (asistentica na projektu).
Nakon prezentacije budućih aktivnosti projekta gospodin Matthews je želio da sazna i nešto više o pitanjima koja su ticala održivosti instiutucionalnih mreža i njihovog funkcionisanja, kao i sistema monitoringa i supervizije kroz projekat. Na sva pitanja i dileme odgovarali u članovi projektnog tima, koji imaju oko 20 godina iskustva u oblasti psihosocijalne rehabilitacije žrtava/svjedoka, kao i u programima osnaživanja kapaciteta organizacija, provođenja obuka i uspostavljanja mreža organizacija u BiH.
Na osnovu prikupljenih informacija gospodin Max Mathews je istakao da će OSCE dati svoj doprinos realizaciji projekta.

Share Button