• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Pismo podrške od Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH

 

 

 

Fondacija “Udružene žene” Banja Luka je primila pismo podrške od Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u vezi sa aktivnostima javnog zalaganja usmjerenim ka osiguranju i osnaživanju i održivosti servisa podrške i pomoći ženama koje su preživjele nasilje kao i primjenu Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala 2013. godine.

10418482_382789441914852_2592992574976175095_n

 

 

 

Share Button