• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Početak izmjena i dopuna zakona koji se tiču nasilja u porodici u Brčko distriktu

Fondacija Udružene Žene Banja Luka je 10. februara 2017. godine posjetom kabinetu gradonačelnika Brčko Distrikta BiH započela implementaciju projekta pod nazivom “Osnaživanje prevencije i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Brčko Distriktu BiH”, koji Fondacija sprovodi zajedno sa U.G. Vive Žene Tuzla, a uz finansijsku podršku UN Women BiH. Na sastanku sa gradonačelnikom i predsjedavajućom Komisije za ravnopravnost spolova Skupštine Brčko Distrikta razgovarale smo o aktivnostima u okviru projekta i nastavku saradnje na pitanjima izmjena i dopuna relevantnih zakona koji se tiču nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.

Share Button