• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Potpisan Aneks na Protokol o saradnji u regiji Banja Luka

U okviru obilježavanja 26. juna, Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, danas je u Banja Luci potpisan Aneks na Protokol o međusobnoj saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima/kinjama u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela rodno zasnovanog nasilja, kojim su se centri za socijalni rad iz Kozarske Dubice, Srpca, Laktaša, Čelinca i Prijedora i centri za mentalno zdravlje iz Kozarske Dubice i Srpca uključili u rad mreže za podršku svjedocima/žrtvama.

Share Button