Novosti

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI I POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI U BRČKO DISTRIKTU BIH

U Brčko distriktu BIH je 24. aprila 2018. godine u organizaciji Fondacije Udružene žene Banja Luka svečano potpisan Protokol o saradnji i postupanju u slučaju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Brčko distriktu BiH. Potpisnici Protokola su: Tužilaštvo Brčko distrikta BiH; Policija Brčko distrikta BiH; Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Vlade Brčko distrikta BiH; Odjeljenje za obrazovanje, Vlade Brčko distrikta BiH; JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikta BiH; Udruženje aktivnih žena „GENDER“ Brčko distrikt BiH i BH Novinari, Klub novinara Bosanska Posavina u Brčko distriktu BiH.

Potpisivanju protokola prethodilo je otvaranje adaptirane kancelarije za rad sa žrtvama nasilja u porodici u Pododjeljenju za socijalnu zaštitu lokalne Vlade, koju su otvorili David Saunders, predstavnik UN Women BiH i Johan Norqvist, prvi sekretar Ambasade Švedske u BiH.

Protokol je nastao u okviru projekta “Osnaživanje prevencije i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Brčko Distriktu BiH” kojeg provode organizacije Udružene žene Banja Luka i Vive žene Tuzla, a u okviru UN Women projekta „Standardi i angažman za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini“, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).