• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
34 In Novosti

Poziv za slanje informacija – zajednički kalendar za 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u bih 2014

Fondacija Udružene žene Banja Luka i ove godine, kao i u periodu od 2008. godine koordinira aktivnosti pripreme zajedničkog BiH Kalendara aktivnosti za kampanju 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja. Priprema BiH Kalendara je veoma važna i za lokalne napore usmjerene
ka borbi protiv nasilja protiv žena u BiH, naročito u cilju podjele informacija, blagovremenog informisanja medija o datumima i ključnim
aktivnostima Kampanje na lokalnom nivou, kako bi isti što bolje pokrili aktivnosti Kampanje. Kalendar je takođe bitan u smislu našeg zalaganja
prema zvaničnim institucijama vlasti na svim nivoima u BiH, u cilju njihovog upoznavanja sa aktivnostima i ostvarivanje podrške u borbi protiv
svih oblika nasilja protiv žena u BiH.

Ovim putem vas pozivamo da dostavite informacije o aktivnostima vaše organizacije u okviru Kampanje 16 Dana aktivizma, slijedeći pitanja koja
su dole navedena. Molimo vas da opis aktivnosti bude sažet, max. 2-3 kratke rečenice.

Molimo vas, da informacije dostavite sto prije možete, a najkasnije do četvrtka, 20. novembra 2014. godine, kako bismo na vrijeme pripremile
Kalendar i njegov prevod prije početka Kampanje. Fondacija Udružene zene Banja Luka će finalnu verziju zajedničkog kalendara poslati
svim organizacijama koje su poslale informacije i proslijediti na Žensku mrežu BiH, kao i regionalne mreže aktivista i aktivistkinja u Srbiji i
Hrvatskoj (cik-cak, zenskaposla). Finalnu verziju Kalendara ćemo kao i do sada prevesti na Engleski jezik i uvrstiti u globalni on line kalendar na stranici globalne kampanje 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja koju administrira Centar za globalno liderstvo žena, kako bi informacije o aktivnostima tokom kampanje u BiH bile dostupne aktivistkinjama i aktivistima širom svijeta.

Takođe vas molimo da budete solidarne_i i prosljedite ovu informaciju svim organizacijama u vašoj lokalnoj zajednici za koje vam je poznato da planiraju aktivnosti tokom 16 Dana aktivizma, te ih pozovete da pošalju informacije o svojim aktivnostima za zajednički BiH kalendar.

Tražene informacije za zajednički BiH Kalendar 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja u BiH za 2014. godinu:

Organizacija:
Grad:
Kontakt informacije:
Web stranica (ukoliko postoji):

Datum (uključujući i vrijeme aktivnosti):
Opis aktivnosti: Pri pripremi informacija o aktivnostima za Kalendar, molimo vas da one budu sažete i kratke (2-3 rečenice)

*Napomena: U slučaju da vaša organizacija organizuje više aktivnosti na različite datume/vrijeme, molimo da navedete tačne datume i opise
aktivnosti za svaku aktivnost posebno.

Tražene informacije možete dostaviti na sljedeće e-mail adrese: aleksandra.petric@gmail.com ili office@unitedwomenbl.org

Share Button

Leave a Reply

Send Us Message

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>