PRAVNO SAVJETOVALIŠTE

Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka od 1997. godine pruža besplatnu i rodno senzibilisanu pravnu pomoć, savjete i informacije za žene koje su preživjele nasilje u porodici i druge oblike rodno zasnovanog nasilja. Žene sa šireg područja regije Banja Luka mogu dobiti sljedeće vidove pravne pomoći: informacije o njihovim pravima i procedurama/postupcima zaštite njihovih prava u vezi sa slučajevima nasilja u porodici i drugim oblicima rodno zasnovanog nasilja, pripremanje prvog podneska sudovima i drugim vladinim institucijama (u slučaju razvoda, traženja alimentacije za djecu, naknade nematerijane štete u vezi sa nasiljem u porodici i drugim oblicima rodno zasnovanog nasilja i dr.), pripreme svih drugih dokumenata potrebnih za procedure pred institucijama, pripreme redovnih i vandrednih pravnih lijekova i pružanje stručnog mišljenja, pripreme zahtjeva za zaštitnu mjeru zbrinjavanja u sigurnu kuću (u skladu sa čl. 5 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske, Službeni glasnik RS, br. 108/13).

Pravna pomoć je dostupna svakog radnog dana u periodu od 10:00 časova do 15:00 časova, po predhodnom dogovoru za termin pozivom na telefone: 051 463 143 i 051 462 146.

Video kampanje