Novosti

PREDSTAVLJANJE ANALITIČKOG IZVJEŠTAJA

Predstavnice Fondacije Udružene žene i Centra za ženska prava iz Zenice su na konferenciji
„Borba za rodnu ravnopravnost u sudnici“ predstavile rezultate Analize praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini.
Konferenciju je držana u u Hotelu “Bristol” u Sarajevu a organizovana je od strane Udruženje žena sudija u BiH, uz podršku Misije OSCE-a u BiH.
Ova tema je okupila veliki broj predstavnika/ica pravosudne i akademske zajednice, međunarodnih organizacija i civilnog društva.