• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
radionica sa politicarkama 4 6 juli 2014 In Novosti

Predstavljanje nalaza monitoringa krivičnih postupaka u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u BiH na BHT-u 28.10.2014. u 23:00

28.10.2014. godine, sa početkom u 23:00 na programu BHT pratite dijalošku emisiju o rodno zasnovanom nasilju. 

Gošće emisije, Dženana Radončić (Centar za pravnu pomoć ženama iz Zenice) i Aleksandra Petrić (Fondacija Udružene žene iz Banja Luke) prezentiraće nalaze praćenja krivičnih postupaka na 20 opštinskih/kantonalnih i osnovnih/okružnih sudova u BiH sa preporukama, kao i zajedničke preporuke usmjerene na osnaživanje rada svih zainteresovanih subjekata u oblasti zaštite žena i djece od rodno zasnovanog nasilja u krivičnim postupcima kroz preduzimanje nužnih mjera. Na nalaze Analitičkog izvještaja osvrt će dati i Alisa Varupa-Radončić, uposlenica Opštinskog suda iz Zenice,
Emisija je organizovana kao dio aktivnosti  projekta „Monitoringom pravosuđa do spolne i rodne jednakosti u Bosni i Hercegovini“ koji su zajednički realizovali Fondacija Udružene žene Banja Luka i Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, u saradnji sa Udruženjem građana Budućnost Modriča, Fondacijom Lara Bijeljina i Udruženjem žena Most Višegrad.

Projekat je bio usmjeren na nezavisno praćenje jednog od ključnih segmenata podrške ženama da zaštite svoje ljudsko pravo na život bez nasilja. Također se fokusirao na procesuiranja krivičnih djela u ovoj oblasti od strane ciljanih sudova, te ulozi i radu drugih subjekata uključenih u ove procese, a naročito tužilaštava i centara za socijalni rad, u pružanju podrške i pomoći ženama i djeci koji su preživjeli nasilje i koji se u svojstvu oštećene pojavljuju u ovim postupcima.

Projekat i emisija podržani su od strane švedske Fondacije Kvinna till Kvinna.

Share Button