• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Predstavljen nivo usklađenosti zakonodavstva BiH sa Istanbulskom Konvencijom

U okviru regionalnog programa “Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima”, 28. oktobra 2016. godine održana je međunarodna konferencija “Implementacija mjera za borbu protiv nasilja nad ženama – sa riječi na djela” u Cankarjevom domu u Ljubljani koju je organizovalo Društvo SOS za žene i djecu žrtve nasilja, Slovenija.

Predstavnica Fondacije Udružene žene, Gorica Ivić, predstavila je nivo usklađenosti zakonodavstva BiH sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Share Button