• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Predstavljena analiza praćenja krivičnih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH

Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka i „Centar za pravnu pomoć ženama“ Zenica su jučer u Banja Luci predstavile izvještaj i analizu praćenja krivičnih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Analiza je pripremljena na osnovu aktivnog i pasivnog praćenja 20 sudova u oba BiH entiteta u 2013. i 2014. godini, u saradnji sa Udruženjem građana „Budućnost“ Modriča, Udruženjem žena „Most“ Višegrad i Fondacijom „Lara“ Bijeljina, u okviru projekta „Monitoringom pravosuđa do spolne i rodne jednakost,“ koji podržava Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske.

Ovo je druga monitoring inicijativa ženskih nevladinih organizacija u BiH, i bila je usmjerena na praćenje položaja žena žrtava rodno zasnovanog nasilja koje se kao oštećene pojavljuju u krivičnim postupcima.

Analize provedene u Republici Srpskoj  i Federaciji BiH su ukazale na nužnost kontinuirane obuke tužilaca i tužiteljica, sudija i sutkinja, kao i radnika i radnica centara za socijalni rad o postupanju sa ženama žrtvama nasilja, dostupnim servisima pomoći i podrške u okviru inistitucija i organizacija civilnog društva, radu sa ženama žrtvama nasilja koje pripradaju manjinskim, marginalizovanim i višestruko diskriminisanim  društvenim kategorijama (Romkinje, invalitkinje, djevojčice i djevojke bez adekvatnog roditeljskog staranja i brige, i dr.)

U narednom periodu nastavićemo saradnju sa sudovima i aktivnosti javnog zalaganja za unapređenje sudske zaštite prava žena žrtava rodno zasnovanog nasilja u BiH.

Elektronska verzija izvještaja i analiza će uskoro biti dostupna na našoj web stranici.

Share Button