• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Prevod resursnog paketa za Kampanju 16 Dana aktivizma 2015.

Fondacija Udružene žene Banja Luka je u okviru projekta “Unapređenje učešća žena u vlasti i rodno senzitivnim politikama u BiH”, podržanom od strane Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini, pripremila prevod Resursnog paketa za Kampanju 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja za 2015. godinu.

Materijal u okviru Resursnog paketa je pripremio Centar za globalno liderstvo žena (CGWL), Univerziteta Rutgers, New Jersey, SAD, organizacija koja koordinira Kampanju 16 Dana aktivizma na globalnom nivou.

1Najava teme 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja 2015

2 Profil Kampanje 16 Dana aktivizma 2015

3 Vodic za planiranje vase kampanje 2015

4 Ekstremizam nasilje protiv djevojcica i obrazovanje 2015

5 Obrazovanje u kampovima za izbjeglice i interno raseljena lica 2015

6 Troskovi i prioriteti za vojsku naspram troskova i prioriteta za obrazovanje 2015

7 Sta je militarizam 2015

8 Savjeti i resursi za novouspostavljene aktivisticke organizacije ili kolektive 2015

9 Alati za drustvene medije za Kampanju 16 Dana 2015

10 Prijedlog saopstenja za medije 2015

 

 

Share Button