• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In Novosti

Radna posjeta komisiji za ravnopravnost polova opštine Mrkonjić Grad

Fondacija “Udružene žene” Banja Luka i “Helsinški parlament građana” Banja Luka su posjetivši opštinu Mrkonjić Grad u ponedeljak 28. jula, nastavile radne posjete Komisijama za ravnopravnost polova u sklopu projekta Žena i pravo danas.

Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima sufinansiranja sigurnih kuća za žene i djecu žrtve nasilja i porastu nasilja u ovoj opštini, te o funkcionalnosti i saradnje Komisije sa drugim institucijama koje imaju za cilj sprečavanje nasilja nad ženama i unapređenje položaja žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Na sastanku je zaključeno da je nužno osigurati oštrije sankcionisanje počinilaca nasilja u porodici i realizaciju programa rada sa počiniocima nasilja, pored osiguravanja kontinuirane podrške i pomoći ženama i djeci koji su izloženi nasilju.

Share Button