• Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
  • +387 51 462 146 Fax: +387 51 463 143
  • office @ unitedwomenbl.org
In news category

Radna posjeta komisiji za ravnopravnost polova u Prijedoru

Predstavnice Helsinškog parlamenta građana i Udruženih žena Banja Luka sastale su se juče u Prijedoru sa članicama Komisije za ravnopravnost polova grada Prijedora i predstavnicima Centra za socijalni rad, a povod sastanka bio je rad Komisije i saradnja sa ostalih subjektima za uspostavljanje ravnopravnosti i zaštite ženskih ljudskih prava.
U okviru sastanka raspravljalo se o planovima rada Komisije i obavezama koje BiH mora ispuniti kao potpisnica Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a bilo je riječi i o neophodnosti ispunjavanja zakonskih obaveza izdvajanja sredstava za sufinansiranje sigurnih kuća gdje grad Prijedor još uvijek nema planirana sredstva. Na sastanku su poručili da će se i dalje nastaviti dobra saradnja sa predstavnicima nevladinog sektora u polju ravnopravnosti polova, kako bi se održala praksa zajedničkog zagovaranja za veće učešće žena u političkom i javnom životu i promovisao rad Komisije.

Share Button

Leave a Reply

Send Us Message

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>